KÖLINGAREDSDAGEN

INGARED – ÅRETS ROTEMÄSTARE på årets KÖLINGAREDSDAG!

FACIT
Tipsrunda, Kölingaredsdagen 2022
Fråga Rätt svar
Fråga 1: Orgelmusik noteras på tre notrader. Vad
använder man för att spela den lägsta raden?

2. Fötterna

Fråga 2: Vad hade den lilla gölsjön vid gården
Gölen för namn på 1642 års karta?

1. Bälla Giölsiö

Fråga 3: Bjur (som i Bjurbäck) är ett gammalt
namn på ett djur. Vilket?

X. Bäver

Fråga 4: Vilken rad består av verkliga djur?

2.Järv, jak och okapi

Fråga 5: Statliga myndigheter finansieras av
anslag, avgifter och bidrag. Vad är ett anslag?

x. Medel på statens
budget som regeringen
disponerar och tilldelar en
myndighet.

Fråga 6: Vad heter Fantomens tama varg?

1. Devil

Fråga 7: Vad har västergötland för landskapsdjur?

2. Trana.

Fråga 8: Vad har västergötland för
landskapsblomma?

x. Ljung.

Fråga 9: Vad är detta för byggnad?

1. Ulricehamns rådhus

Fråga 10: Hur många listettor totalt fick The
Beatles på den amerikanska singellistan
(Billboard)?

2. 20