UPPROP!

EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA – EXTRA

Kölingareds Byalag och tidningen Kölingareds Nyheter är hotade om nedläggning.

ÅRSMÖTET med Byalaget är FRAMFLYTTAT C:a 2-3 veckor

OBS! Inget ÅRSMÖTE 25/4 alltså

UPPROP!!!!

Nu behöver vi ”nya” engagerade människor till till styrelsen:

  • ORDFÖRANDE

  • CHEFREDAKTÖR FÖR KÖLINGAREDS NYHETER

  • samt flera ersättare till styrelsen

  • Kontakta valberedningen Emelie Karlsson eller Johan Reiver SNARAST