Utvecklingsplan

framtidsdrag

Aktiv bygd med framtidsdrag
En utvecklingsplan för Kölingareds socken upprättades 2010 i samverkan mellan byalaget, bygdens föreningar och befolkningen. Avsikten är att planen skall fungera som inspirationskälla och ”styrinstrument” för byalagets/föreningarnas verksamhet. samt tjäna som underlag vid kontakter med kommunen och andra myndigheter.  (Hela planen kan beställas via Byalagets förre ordförande; Mikael Hallgren. Tel. 970-870 42 00) Här följer en kort sammanfattning.

Framtidsvision 5 år:

 • Vi har fler helårsboende
 • Vägarna till Mullsjö och Årås är  upprustade och belagda.
 • Stensered har fått vägbelysning
 • Det finns en katalog över utflyktsmål och ”turistattraktioner”.
 • Alla i socknen har tillgång till Bredband med hög överföringshastighet.
 • Vattenkraften vid Årås kvarn används åter för el-produktion.
 • Det är ”Uppsnyggat” i byn och förfallna hus sanerade
 • Sockenrådet tillsammans med Årås vandrarhem ordnar varje år Musik- och orgelvecka i samarbete med Musikhögskola.
 • Plats för husvagn/husbils camping vid Årås kvarn iordningställs.
 • Föreningslivet blomstrar och fler unga är aktiva.
 • Fler stugor finns tillängliga för uthyrning.
 • Årås kvarn fortsätter att utvecklas som konferens– och turistcenter och huvudbyggnaden finns nu i bygdegårdsföreningens ägo.
 • Fler småföretag har startat.
 • Lokal för motion finns sedan fyra år tillbaka.
 • Jordbruket i bygden lever, unga brukare har tillkommit ochdet öppna landskapet blomstrar.
 • Ett bygdeägt vindraftverk är startklart  (med byalaget som initiativtagare).
 • Sträckning och avtal med markägarna om en ridled blev klar i 2012.
 • Hembygdsföreningen och byalaget arrangerar  ”kolarhelg” vid Årås.kvarn.

Framtidsvision 20 år. 

 • En ny generation har  tagit över, föreningslivet och bygden sjuder av optimism.
 • Byalagets  arbete med ”tomter för nybyggnad” har resulterat i flera  nya hus.
 • Den nya ”Gröna vågen” gör att nästan alla hus är bebodda året runt, befolkning har ökat med 50 personer (jmf. med år 2010) .
 • Den ”bygdepeng” som byalaget förhandlat fram från övriga vindkraftsägare har finansierat en rad gemensamma investeringar och starthjälp till fyra nya företag.
 • ”Årås turist och konferens” firar 10-års jubileum. Anläggningen arrenderas och drivs av en välkänd krögare. Beläggningen är 69 procent. 
 • Vandringsturismen fortsätter att utvecklas. Vildmarksleden och Änglaleden är populära.
 • I samarbete med Mullsjö kommun arrangerar ”Årås hotell och konferens” charterresor från Tyskland.
 • En attraktiv vandringsled mellan Årås till Mullsjö invigdes 2016. Flera fastighetsägare i östra delen av socknen såg möjligheten till nya intäkter och satsade direkt på uthyrning av småstugor. I vissa fall ”bädd och frukost”.
 • I västra delen, vid Lönnern (i anslutning till Änglaleden) finns sedan 15 år en nystartad hantverksbutik och café.

 Prioriteringar (förslag — omkastningar kommer säkert att ske)

 • Välkomstträff för nyinflyttade
 • Uppförandet av en ny utomhusarena, typ dansrotunda,  vid Årås kvarn.
 • Reparation och förbättring av köket i Årås kvarn.
 • Handikapphiss- och toalett, Årås kvarn
 • Starta motionsverksamhet
 • Katalog över utflyktsmål och ”turistattraktioner”.
 • Asfaltering av vägen Kölingareds kyrka—Tåhult.
 • Lägga ut skattgömmor (geocaching)
 • Vägbelysning i Stensereds by
 • Återstart vattenkraftverk vid Årås
 • Projektera för ridled
 • Asfaltering Stensered—Årås
 • Öppna biblioteket
 • Vindkraftutbyggnad
 • Övertagandet av herrgården på Årås
 • Fler helårsboende.
 • Bredbandstäckning till alla
 • Sanering upprustning i centrum (läs f.d. affären)