Verksamhetsplan 2020

solros

 
Tid                       Aktivitet
 
Påskafton           Påskeld vid Centrumplatsen
 
Våren                   Fixardag på Centrumplatsen samt Varpaledsbadet
 
Juni – Augusti     Skötsel av Varpaledsbadet 
 
7 juli                    Kölingaredsdagen, Tåhults rote
 
December           Uppsättning av julgranen vid Centrumplatsen
 
Hela året            Kölingareds nyheter, utgivning 3 nummer.
 
Hela året            Uppdatatera hemsidan http://www.kolingared.se 
                            med fortlöpande info om nyheter och  händelser
 
Hela året            Turistinformation, Vildmarksleden
 
Hela året            Arbeta för utvecklingen av all infrastruktur i bygden 
 
Hela året            Bevaka och motverka ev planer på avveckling av
                             gatubelysningen
 
                             Arrangera en informationsträff för alla nyinflyttade
 
Sommaren         Organisera skötseln av centrumplatsen
 
Hela året            Organisera och informera om aktiviteten
                            ”Grannsamverkan”


Varpaledsbadet:
Byalaget svarar för Gräsklippning underhåll och tillsyn under hela badsäsongen.           

Vildmarksleden:
Fortlöpande tillsyn och underhåll.  (Vildmarksledsgruppen).

Centrumplatsen:
Gräsklippning, övrig skötsel (skräpplockning) ansvarig rote:
V 21, (18-24 maj): Ingared
V 22-23, (25 maj-7 juni): Tåhult
V 24-25, (8-21 juni): Österbo
V 26-27, (22 juni-5 juli): Kölingsholm
V 28-29, (6-19 juli): Stensered
V 30-31, (20 juli-2 aug): Ingared
V 32-33, (3-16 aug): Tåhult
V 34-35, (17-30 aug): Kölingsholm

Kölingareds Nyheter utkommer, mars, juni och november.

www.kolingared.se Byalagets hemsida uppdateras kontinuerligt.

Övriga aktiviteter;
Fiber i Kölingared – stödja arbetet med förverkligandet av ett fibernät i socknen.
”Trycka på” Trafikverket för upprustning av vägarna, bl.a: Kyrkan – Tåhult. Stensered – Årås.