månadsarkiv: september 2017

Många vandrade nygammal led

Vildmarksleden, Kölingareds Byalags vandringsled vid Årås, har fått två nya sträckor. I söndags var det dags för invigning och premiärgång.

Arrangemanget ingick i Sjuhärdskommunerna årliga Vandringsfestival. Vädergudarna bjöd på strålande septemberväder med sol från klarblå himmel. Ett 70-tal vandrare testade under dagen skogarna runt Årås.
Utökningen av leden ingår i ett Leaderprojekt. Följdriktigt var det också verksamhetsledaren för Leader Sjuhärad, Annika Andersson, som höll invigningstalet och klippte det blågula bandet innan deltagarna drog iväg.
Askugn
Det som hänt under hösten är att byalaget röjt upp en stig på en av de numera skogbevuxna mosstegarna väster om Årås. Den ny stigen leder fram till resterna av den askugn som baron Pfeiff byggde på 1800-talet  för framställning av aska. Under sin tid på Årås odlade han upp en stor del av godsets mossmarker. Men mossjordarna är fattiga på näringsämnen.  Askan som producerades, när stora mängder lövved brändes i ugnen, gav när den spred ut över mosstegarna ett nödvändigt tillskott av fosfor och kalium. Ett kulturminne från en flydd epok som nu har blivit tillgängligt.
Skog på mosse
Den andra förändringen finns mitt ute i Vitamossen. Där anlade i mitten av 1970-talet Skogshögskolan ett 12 hektar stort diknings- och gödslingsförsök, fördelat på 60 försöksrutor. Vandringsleden går nu in i den södra delen av området och passerar där genom ett antal försöksrutor. Försöket avslutades i slutet av 1980-talet då man istället för oron för en kommande virkessvacka började se dikning och gödsling av mossmarker som ett hot. Dikena i området växer nu sakta igen. Effekterna av de åtgärder som utfördes, när försöket var igång’ är tydligt avläsbara för alla som väljer den nya sträckningen. Skogsmästare Jan Filipsson, Fivlered, har inventerat området och på ett antal skyltar redovisas aktuell beståndsdata.
För att göra området tillgängligt har byalaget byggt broar över ett antal diken. Mer jobb väntar ute i mossen i form av spångar eller liknande när den nya leden blivit tilltrampad av ytterligare något hundratal besökare.

Huvudparten av gruppen som jobbat med brobyggen och röjningar för den utökade Vildmarksleden bemanna i söndags invigningsvandringens ”matkontroll”  från v. Byalagets ordförande Mikael Hallgren, Ingrid och Tomas Jakov, Gösta och Mona-Lis Knutsson. 

Dagens invigningstalare Annika Andersson, verksamhetsledare för Leader Sjuhärad, på upptäcktsfärd efter nytrampad stig i Vitamossen…

….. å så den obligatoriska noteringen i gästboken innan leden går upp på Långåsen och vidare
mot Jogen och målet vid Årås.