månadsarkiv: mars 2017

Vildmarksleden upprustas och utökas

Byalagets populära och uppskattade vandringsled, Vildmarksleden, skall i sommar upprustas och utökas. Leader Sjuhärad beviljade nyligen ett bidrag till projektet.

– Ute på Vitamossen, nära den nuvarande leden, finns ett område där Skogshögskolan hade ett skogsförsök. Det anlades på 1970-talet, då det fortfarande var aktuellt med dikning och skogsodling på torvmarker. När skogspolitiken ändrades, så att det i princip blev förbjudet med dikning, fanns inte längre något motiv för den typen av forskning. Men området finns ju kvar och resultatet av dikning och gödsling, som kan avläsas i trädens årsringar, är intressant för den skogsintresserade, säger Gösta Knutsson, Udden.
Han bor granne med försöket och har under flera år ”puffat” för en justering av sträckningen på leden så att försöksområdet ”fångas in”. När Leader Sjuhärad i vintras drog igång ett samlingsprojekt för utveckling av vandringslederna och vandringsturismen i Sjuhärad hakade byalaget på.
Förutom en ny slinga ute på Vitamossen blir det också en avstickare till den askugn som Årås säteri hade i en kant av de forna mossodlingarna. Resterna av ugnen finns kvar och minner om den tid då man ute i bygderna producerade pottaska, som användes vid tillverkning av bland annat såpa, krut och glas. Aska användes även som ett viktigt näringstillskott på magra mosstegar.
Röjning, komplettering av skyltar, nya spångar och andra insatser på den nuvarande leden ingår också i projektet. Tanken är att de planerade åtgärderna skall höja ledens upplevelsevärde till glädje för både bygdens folk och besökare från när och fjärran.
För byalagets del innebär det några kvällar eller lördagar med ideellt arbete innan projektet är i hamn.

Starkt bokslut för Årås kvarn

 

 

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn redovisade vid sitt årsmöte i söndags, 5 mars, ett gott ekonomiskt resultat för 2016. Ordföranden Jens Böhn och de avgående styrelseledamöterna omvaldes. Förslaget till verksamhetsplan som bland annat innefattande fortsatt upprustning av säteribyggnaderna och parken, klubbades.

-Det är mycket som händer första söndagen i mars. Vi har konkurrens av både Vasaloppet och i år även VM i längdskidor. Till kommande år måste vi kanske byta dag, funderade Jens Böhn när han hälsade välkommen till föreningens 34:e årsmöte. Om det nu var VM-skidorna eller vinterns första rejäla snöoväder som påverkade besöksantalet är ovisst. I vart fall hade ett 20-tal hörsammat kallelsen och längs oplogade vägar sökt sig till Årås denna dag.
Mötet inleddes med en bildvisning från Mullsjö fotoklubbs besök i herrgården en mörk höstkväll. En spännande vandring genom salongerna som resulterade i många intressanta bilder. Bilder som även visade vilka kvalitéer som den slitna byggnaden besitter.
-Det var en givande kväll. Nu vet vad som finns här och har redan bokat in en kväll för en ny fotosafari, sade fotoklubbens ordförande Mats Stenholm.
Jens Böhn tackade för visningen och hälsade klubben välkommen åter.
– Som det ser ut nu kommer ni att ha några år på er. Den rustika miljön uppe i herrgården kommer nog att vara oförändrad ytterligare några år framåt, sade han och fortsatte: I verksamhetsplanen för det här året har föreningen lagt in färdigställandet av två rum på andra våningen. Övriga insatser på huvudbyggnaden kommer att koncentreras på fasaden, med målning av övre delen på södra gaveln, ny kalkfärg på bottenplanet av huset framsida, samt renovering av putsen på norra gaveln.
Hög aktivitet
Närmast i tid för färdigställande ligger södra flygeln. Där räknar föreningen med att det omfattande arbetet med byte av golven i bottenplanet kommer att bli klart i sommar.
– Därefter fortsätta renoveringen/ombyggnaden i den takt ekonomin tillåter. Målet är att huset skall innehålla åtta övernattningsrum, samtliga med hotellstandard, berättade Jens Böhn.
Vid det efterföljande årsmötet redovisades och fastställdes aktivitetsprogrammet för året (finns under Årås kvarn/sommarprogram). Området vid entrén till kvarnen skall också få en ”ansiktslyftning”, nya trädgårdsmöbler anskaffas, boulebanor anläggas och upprustningen av parken fortsätter. Till detta finns planer på ett byggnadsvårds- och ett trädgårdsläger.
Lagom till årsmötet kunde en punkt på ”göralistan” avbockas; den invändiga renovering av kvarnens entré och trappor, som just färdigställts.

Intäkterna ökade
Föreningen omsatte under fjolåret nära 900 000 kronor, där vandrarhemmet stod för drygt hälften. Årets resultat, efter avskrivning med 135 000 kronor, blev 72 419 kronor. Motsvarande siffra för 2015 var minus 38 916 kronor.
– Förklaringen till det goda resultatet stavas fler bröllop. Uthyrningen av kvarnen gav nästan 100 000 kronor mer än året innan, förklarade föreningens kassör, Gösta Isaksson, som samtidigt passade på att tacka värdinnan Myram Bukowski för hennes insatser under året.
Balansomslutningen uppgår till 4,2 miljoner kronor. Skulder 730 000 kronor och det egna kapitalet 3,4 miljoner kronor. Soliditeten är med andra ord betryggande.
Styrelsen omvaldes
De avgående styrelseledamöterna Aira Eriksson, Hanna Gundberg, Jan Holm och Gösta Isaksson omvaldes för en ny tvåårsperiod.  Omval, på ett år, blev det också för suppleanterna Thomas Sandahl, Emelie Nyeröd-Sandahl och Jan Stålkrantz. Matilda Persson nyvaldes efter Sofia Höglund.
Jens Böhn fortsätter som ordförande. Övriga i styrelsen är Arne Johansson, Ingvor Carlander samt Håkan Hammarsand.
Revisorer: Malena Klasson och Hasse Lindgren med Britta Folkesson och Jan Forsman som ersättare.
Ny i valberedningen blev Ingrid Isaksson (efter Mats Johansson). Valda tidigare år; Christina Johansson samt Lars Johansson, sammankallande.