månadsarkiv: februari 2014

Byalaget gav klartecken till Fibernät

Information om nya och stabilare förbindelser för tele- och datatrafik var den dominerande frågan vid Byalagets årsmöte.
Dag Lagnerö, Valshalla, som hållit i trådarna för byalagets projekt ”Fiber i Kölingared”, hoppades att ett finmaskigt fibernät skall vara klart om två år.

Detta kommer då att ersätta det nuvarande telenätet, som Telia successivt avvecklar. För att säkerställa en framtida säker data och teletrafik har kommunen gått in och påbörjat en utbyggnad av ett nytt så kallat fibernät som skall nå alla socknar.
 – Om två år är det dags för Kölingared. Då kommer en ledning att dras från Böne till telestationen vid Vållered, berättade kommunens IT-ansvarige Fredrik Nilströmer.
 För att hushållen i socknen skall ha nytta av detta krävs en komplettering med ett lokalt nät som täcker in samtliga gårdar. Byalaget har under året genomfört en förstudie.
Startpeng
 – Vår slutsats är att det krävs ett fibernät om vi skall ha ett stabilt kommunikationsflöde. Detta är också en viktig faktor för den eller de som funderar på att bosätta sig i bygden. Var ledningarna skall  grävas ner och var de skall anslutas till kommunens nät kommer att behandlas i nästa steg. Likaså var kostnaden för hushållen hamnar. Preliminärt har vi sagt 25 000 kronor, sade Dag Lagnerö.
 Nästa steg mot förverkligandet av ett fibernät är ett stormöte, som kommer att hållas den 16 mars i Årås kvarn. Då är det tänkt att en ekonomisk förening skall bildas. Ingrid Isaksson, Torpa, är sammankallade. Vid årsmötet redovisade hon en tidsplan för projektet.
 – Nu hoppas jag att alla som äger hus i Kölingared kommer till Årås den 16:e för en mer fullödig information och diskussion om projektet, sammanfattade hon.
 Årsmötet gav sitt stöd till planerna och avsatte i budget 20 000 kronor som en startpeng till den blivande fiberföreningen.
Styrelseval
 Bylaget omsatte under året cirka 50 000 kronor. Årets resultat blev ett netto på 17 000 kr. Den största intäktsposten är Loppmarknaden, som på ett förtjänstfullt sätt skötts av Myarm Bukowski med stöd av maken Rolf.
Årsmötet omvalde ordförande Mikael Hallgren (ett år) samt styrelseledamöterna Jens Böhn och Mats Johansson (två år). Torbjörn Kjellin lämnade sin ordinarie plats och ersättes av Berit Persson.
 Till suppleant omvaldes Martin Davidsson, nyvaldes Monica Spjuth (båda två år) .
 Monica Hansson hade begärt att få lämnade sitt uppdrag ett år i förväg. Hon ersattes av Torbjörn Kjellin. En ändring av stadgarna tidigare under kvällen resulterade bland annat i att antalet suppleanter ökades från tre till fyra, på den lediga platsen valdes Ingrid Isaksson.
 Gösta Knutsson och Bernt Enghardt är revisorer med Britt-Marie Melander som suppleant. Valberedare till nästa årsmöte är Barbro Andersson, sammankallande, samt Håkan Hammarsand.
 Myram Bukowski, som lämnat sitt uppdrag i styrelsen och även jobbet som ansvarig för Byalagets Loppis avtackades och blomsterhyllades av ordföranden Mikael Hallgren. 

Landsbygdsalliansen på Facebook

Landsbygdsalliansen Ulricehamn är som bekant ett samarbetsorgan för byalagen (utvecklingsgrupperna) i kommunen. Ordförande i alliansen är Tomas Jacov, Marbohemmet, Kölingared. I styrelsen ingår även förre ordföranden i Kölingareds Byalag,  Bernt Enghardt.  I början av månaden öppnade man upp för ökad information och dialog på Facebook. Adress www.facebook.com/landsbygdsalliansen ulricehamn. Testa!

Amerika adresser

Årås kvarn har fått en Leader turismcheck för ett projekt kallat ”Amerikabrevet”. Målet med projektet är att skapa kontakt med ättlingar till de kölingaredsbor som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade till USA.
I första skedet gäller att alltså att ”hitta” nu levande ättlingar och adresserna till dessa. Ett omfattade detektivarbete som leds av Anna-Lena Hultman, välkänd släktforskare från Hössna. Hon och hennes medhjälpare har kommit en god bit på väg, men mycket återstår. Alla adresser behöver inte plockas fram genom tidskrävande släktforskning – många finns redan i bygden.
Därför: Den eller de som läser detta och har kontakt med släkten i USA, eller vet någon annan som har ordning på släktkontakterna, kan också dra sitt strå till stacken.
Mejla, ring eller skicka dina adresser till Sven-Olov Larsson, som är kontaktperson för projektet. E-postadress; svenolov101@gmail.com. tel 0321-331 66 eller 070-646 18 22.