Lönnerns och Jogens Fiske

Lönnern

Lönnern fiske

I östra delen av Ulricehamns kommun, 250 meter över havet, ligger sjöarna Lönnern och Vinsarpsjön. Båda ingår i Lönnerns FVOF. Ätran, som har sitt källflöde en dryg mil uppströms, förbinder sjöarna.

Lönnern är den större av sjöarna, cirka en mil lång, med flera öar och omgiven av hagar och ängar på ena sidan, trolsk tyst granskog på andra. Vid södra delen av sjön ligger Lönnarps säteri, känt som ”Änglagård” i Colin Nutleys berömda filmer.
Sjön bjuder på ett spännande och givande fiske, sommar som vinter. Utöver abborre och gädda finns här ett rikt bestånd av gös. Djupet varierar från ett par meter till 15 meter. Det är där nere i djupen som de största gösarna står och väntar på dig.
Den årliga ”Gösnatten”, som arrangeras första fredagen i juli, lockar 100-tals fiskare till startplatsen vid gården Ingared.

Lönnerns FVOF (fiskevårdsområdesförening), svarar för fiskevården i sjöarna Lönnern, Vinsarpsjön samt Yttern.Fiskekort kan köpas på följande
Försäljningsställen:
Bilisten Dalum – Tel. 0321-32037
Isaks Service – Tel. 0321-298 80 Basta Kvarn Blidsberg – Tel. 0321-29883
ICA Nära Matfokus Slutarp – Tel. 0515-33119
Handlarn- Sandhem – Tel. 0515-760013
Annika och Jan Filipsson, Fivlered, 070 6092073 el. 070 3083027. Även  båtar och utombordare till uthyrning. Info på Facebook  (Lönern Fisketurism)
Björn Klasson, Ingared Kölingared – 0321-33023
ICA Nära Evaldssons Åsarp – 0515 50015
Intersport Falköping – 0515 711707
eller via mobilen: www.ifiske.se. eller webben;  http://www.ifiske.se/fiske-lonnern.htm

Styrelse:
Ordförande: Björn Klasson, Ingared, Kölingared
Tel. 073-624 99 51.
Sekreterare Jan Filipsson, Fivlered
Kassör Inga-Lill Abrahamsson, Fivlered
Jens Böhn, Kölingsholm, Kölingared
Lars Olsson, Lönnarp, Böne
Gunnar Samuelsson, Vårkumla (Fivlered)

Suppleanter:  Tony Öberg, Böne och Jan Ståhlkrantz, Kölingared

English …
Fishing in the nearby lakes
A popular activity is fishing in one of the two local lakes:  in the eastern part of the Ulricehamn district, at an altitude of 150 meters (500 feet) lie the lakes Lönnern and Vinsarpsjön.  Both are part of the organization that sets rules to protect the fish in both lakes.  The river Ätran, which originates about seven miles upstream, connects the two lakes.
 Lönnern is the larger one of the two lakes, about 6 miles long.  It has several islands and is surrounded by fields and meadows on one side, and a quiet, wooded area on the other.  At the southern end is the Lönnarp manor, the site of Colin Nutley’s highly successful movie series “Änglagård” (Angel’s Manor).
The lake is well stocked with fish and rewards the fisherman (or woman) in the summer as well as winter.  Perch and pike abound, as does a large supply of pike perch.  The depth varies between 6 and 45 feet.  The largest fish are at the greater depths, waiting for you.
 The annual “pike perch night” on the first Friday in July, attracts hundreds of people to fish.  The starting point is at the farm Ingared.

Jogens fiske
Jogens fiske 1

Den vackra sjön Jogen, som ligger i direkt anslutning till Årås, erbjuder trevligt fiske, sommar
som vinter.. 

Jogen är en sjö i Ulricehamns kommun i Västergötland som ingår i Göta älvs huvudavrinningsområde. Sjön är 17 meter djup, har en yta på 368 hektar. Den befinner sig 250 meter över havet och är den andra sjön i Tidans sjösystem.

Sjön ligger inom Liareds och Kölingareds socknar. Här bjuds på ett spännande och givande fiske, sommar som vinter. Vattnet har god kvalité med ett ph på ca 7. Bottnen är i sjöns västra del sand och dess östra stenbotten.
Sjöns norra del är naturreservat som hävdas av länsstyrelsen.
I anslutning till sjön finns två underbara vildmarksleder, som man kan promenera på under ett par timmar. Man är också välkommen att besöka Årås Kvarn och STF Vandrarhem, en oas vackert belägen vid ån Tidan där den förbinder sjöarna Jogen och Vållern. Årås ligger mitt i ”Änglagårdsland”, där Colin Nutley spelat in sina välkända filmer.

Kortförsäljning
Försäljning av fiskekort via mobil www. iFiske.se 

Fiskekort kan även köpas hos:
Bilisten Dalum 0321-320 37
Daniel Jogebrant, Jogenshill 0321-420 59, 070-8173843
Christer Johansson, Glabbersred0321-43125, 070-2662553
Lars Themar, Palmelund 0321-430 23
Årås Kvarn 0515-911 51

Styrelse
Sven-David Cederquist, Ordf, o kassör
Lars Themar Sekr
Christer Johansson
Daniel Jogenbrant, Bryggansvarig
Per Junesjö

Övrigt
Vid Jogenshill finns parkering,  brygga och enkel båtramp (grund).
Båtar finns för uthyrning samt möjlighet att hyra bryggplats kontakta Daniel Jogenbrant
eller 
Christer Johansson.