Författararkiv: svenolov

Mattis Willysson – ny ordförande i Byalaget

Byalaget höll i onsdags kväll, 26 juni, ett försenat årsmöte i Årås kvarn. Ett 40-tal sockenbor fanns på plats. Mattis Willysson, Svensholm, valdes till ny ordförande efter Martin Davidsson, Bengtshemmet.

Mötet inleddes med information om kommunens planer vad gäller skola och barnomsorg. Ansvarigt kommunalråd, Mikael Dahl, berättade om pågående och planerade investeringar i nya skolbyggnader. Angelägna satsning som sker samtidigt som barnkullarna minskar.
-Vi följer detta noga och försöker anpassa skolorganisationen utan drastiska nedskärningar, sade han.
Vid den efterföljande diskussionen fick han med sig en rad synpunkter både vad gäller de dagliga skolresorna, klasstorlekar och kontakterna skola – föräldrar. På den för Kölingared ständigt aktuella frågan; ökad/bättre samverkan med Mullsjö kommun fanns för dagen inget svar.
Styrelseval
Årsmötet genomfördes med Mikael Dahl som mötesordförande och Sofia Krause, Kohagen, sekreterare.
Martin Davidsson, Bengtshemmet, lämnade av tidsskäl uppdraget som ordförande. Ny ordförande är Mattis Willysson, Svensholm. Som ledamöter, på två år, valdes Leif Claesson, Fållenäs, Richard Baldwin, Grimsbo samt Karl Reiver, Lillås. Till suppleanter utsågs Karin Janson, Lövkullen, samt Mathias Woller, Tumla. Mats Johansson, Sjöryd, valdes som suppleant ett år efter Mattis Willysson.
Revisorer; Bernt Enghardt, Brona, omvaldes på två år. Barbro Andersson, Matsaruder, har ett år kvar på sin mandatperiod. Detta gäller även suppleanten, Christer Spjuth, Vråna.
Madelene Stein är sammankallade i valberedningen, Ny ledamot Sven-Olov Larsson.
God ekonomi
I verksamhetsplanen för året ingår bland annat; återstart av Kölingareds Nyheter. Genomförandet av Kölingaredsdagen med Kölingsholms rote som arrangör. Upprustning av Centrumplatsen med nya sittmöbler. Fortsatt skötsel och underhåll av Vildmarksleden.
I verksamhetsberättelsen konstaterades att verksamheten under året varit satt på sparlåga. Styrelse och kassaförvaltare beviljades ansvarsfrihet. Omsättningen uppgick till drygt 44 820 kronor med ett överskott på 2 374 kronor. Behållningen vid årsskiftet 206 347 kronor.
Styrelsen i helhet:
Ordförande Mattis Willysson, Svensholm
Ordinarie ledamöter;  Sofia Krause, Kohagen, Gösta Knutsson, Udden, Leif Claesson, Fållenäs, Richard Baldwin, Grimbo samt Karl Reiver, Lillås.
Suppleanter: Mathias Woller, Tumla, Miriam Ryttge, Svensholm, Karin Janson, Lövkullen samt Mats Johansson, Sjöryd.

Arne Hvit har avlidit

 

 

Kölingaredsprofilen Arne Hvit, Ölmstad, avled hastigt på torsdagen, Arne skulle fyllt 82 år i juli, Han sörjes närmast av makan Monika, barnen Björn, Cecilia och Rickard med familjer.

Arne föddes 1942 i Stensered, Kölingared. Strax före skolåldern flyttade föräldrarna till Huskvarna där Arne växte upp och bildade familj. Arbetsdagarna tillbringade han fram till pensionen på Munksjö pappersbruk. I mitten av 1970-talet flyttade familjen till Ölmstad, Gränna, där han snabbt blev en välkänd och uppskattad person.

Även om Huskvarna-Jönköpingsdialekten följde honom genom livet hade Stensered och Kölingared en stor plats i hans hjärta. En stor del av fritiden tillbringade han i Stensered. Det han inte visste om sin födelsesocken och dess innevånare var inte värt att veta. Under många år var han bland annat frontmannen i Stensered-Årås jaktlag. Hjälpsam och tjänstvillig såg man honom ofta på något tak, eller mixtrande med trasiga fönsterbågar vid något hus. Efter pensionsavgången från Munksjö var Arne en flitig, energisk volontär och glädjespridare i Bygdegårdsföreningen Årås kvarn. Nu är fixaren, vännen och kamraten Arne borta. Sorgen och saknaden är stor, men mitt i allt detta minns vi med glädje alla de stunder vi fick vara tillsammans.

Inga Josefsson – till minne

Inga Josefsson, Ulricehamn, ”Inga på Udden”, avled den 3 maj, efter en kort tids sjukdom. Hon blev 89 år och sörjes närmast av systern Anna och brodern Gösta med familjer.

Inga föddes på Udden, Kölingared, den 26 juli 1934. Sitt första jobb, hembiträde hos herrskapet Stina och Birger Johansson på Årås säteri, fick hon direkt efter skolan. Efter några år på Årås flyttade hon till Ulricehamn där den blomstrande konfektionsindustrin sög upp nästan alla flinka kvinnor. Här träffade hon Karl-Erik Josefsson från Högaberg, Liared. 1956 gifte de sig och bosatte sig i en hyreslägenhet på Malmgrensgatan. Karl-Erik blev med åren en välkänd bilhandlare i staden och Inga fortsatte sitt arbete som sömmerska tills textilkrisen satte stopp för huvudparten av företagen, så också för Timmele konfektion där Inga var anställd under många år. Sista åren före pensioneringen fick hon sk. beredskapsarbete som tidningsuppläsare vid sjukhemmet/äldreboendet Sjögunnarsbo. En syssla som rönte stor uppskattning bland de berörda.

Trots alla år i staden stod Kölingared och födelsegården Udden henne varmt om hjärtat. Hon var en flitig medlem i hembygdsföreningen och var en närmast självskriven deltagare vid föreningens olika sammankomster. Efter maken Karl.Eriks död 2014 kom hon ofta tillsammans med sin äldre syster Anna och lillebror Gösta. Hembygdsintresset flöt väl samman med intresset för släktforskning. Hon lärde sig tidigt grunderna i släktforskning och var väl hemmastadd med de mikrofilmade kyrkböckerna. Under många år var hon engagerad som sekreterare i styrelsen för Ulricehamnsbygdens forskarklubb. En vänfast och engagerad hembygds- och forskarvän har lämnat oss – vi minns Inga med tacksamhet och värme.
/Sven-Olov Larsson

 

Lars Johansson, Askåsen – minnesord

Lars, ”Lasse”, Johansson, Askåsen har hastigt avlidit i sitt hem. Han sörjes närmast av makan Elisbeth samt barnen Emil, Emma och Rasmus med familjer. Lasse blev nästan 70 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse föddes på Askåsen, Kölingared, den 10 augusti 1954.  I unga år flyttade han med föräldrarna till Mullsjö där han tillbringade sina ungdomsår. När arbetslivet tog vid fick han efter några år i industrin anställning som vaktmästare hos kommunen och var kvar där tills pensionen, de sista åren som vaktmästare på skolan.
I slutet av 1980-talet flyttade Lars och Elisabeth ut till Kölingared.  Askåsen,  gården med den vida utsikten över sjön Brängen, var sedan dess deras fasta punkt. För Lasse löpte livet på som ”månskensbonde”;  Först det dagliga jobbet i Mullsjö, sedan fritiden hemma på Askåsen där samvaron med  familjen och omvårdnaden av djuren och gården fyllde dagarna. Skogen, jakt och fiske, ja allt som hörde till naturen var hans stora intresse. Fågelintresset var stort och Storlommen nere på Brängen höll han järnkoll på.
Lars var en genuin kölingaredsbo, vänlig, hjälpsam, alltid beredd med en hjälpande hand när så behövdes. Lars var även en föreningsmänniska; Gölens vägförening, Kölingareds Byalag och Brängens fiskevårdsförening är några av de sammanslutningar där han ingått i styrelsen. Tankarna går till hans nära och kära, vi delar alla sorgen och saknaden efter Lasse, men minns med glädje den tid vi fick tillsammans.
Kölingareds byalag
/Mats Johansson
Sjöryd

Malena satte avtryck

 

 

 

Malena Klasson, Ingared, är en av de 50 svenskar som under 2023 gjorde störst avtryck i jord- och skogsbrukets olika mediakanaler.
Det var efter att 35 av familjens får blivit dödade vid ett vargangrepp strax intill parkeringsplatsen vid Årås som Malena blev flitigt citerad i både lokal och riksmedia.  Insatser som uppmärksammades när Tidningen Land Lantbruk nu rankade de 50 personer som gjorde störst avtryck under året. Grattis Malena!

På Facebook kommenterade hon händelseutvecklingen i samband med sommarens vargattack så här. Med detta gav hon ett klart uttryck för vad de flesta lantbrukare och andra landsbygdsbor känner. Det är bara att instämma…

”Besviken och ledsen är bara förnamnet. Blev ingen fortsatt skyddsjakt på våran varg. Men det man ändå blir mest ledsen över är argumenten. Jag har inte varit så insatt i den här vargfrågan förut. Jag har ändå haft någon typ av tilltro till våra myndigheter när alla andra gnällt. Jag har nog ändå tänkt att det här löser dom på ett bra sätt. Att dom bara är lite tagna på sängen efter att det blivit så många angrepp. Vad är det som är så svårt?
I min värld är det så enkelt. Ska vi ha öppna landskap och en levande landsbygd så kan vi inte ha vargen här. Vi driver företag som alla andra. Jag har också ett café och tack gode gud att det får jag skydda mot skadedjur, eller rättare sagt det är lag på att inga skadedjur får vara på mitt cafe , såsom möss råttor mm.
I den här frågan angående vårat andra företag jordbruket så får vi inte skydda oss mot det absolut värsta skadedjur jag varit med om. Vi slåss mot andra skadedjur här också men just vargen som har orsakat oss mer skada på ett litet ögonblick än vad man kunnat tänka sej så skyddar samhället detta. Hur kan man skydda ett sånt fruktansvärt lidande som våra får fick vara med om. Hur kan man hellre vilja ha varg än lantbrukare. Jag är så fruktansvärt besviken. För i min värld är bara det det handlar om. Stängslet dom pratar om är en ickefråga för oss. Det skulle kosta oss 7,5 miljoner att stängsla in våra djur mot vargen och efter det kanske få ett bidrag på 2 miljoner i efterhand .
Igår fick vi svaret om att fortsatt skyddsjakt inte blir. Argumentet är att just den individen är viktig för det är nytt blod så den gagnar vargstammen. VAD SKÖNT att vi gagnar vargstammen .
Argumentet är också att Risken att vargen skulle komma tillbaka fanns ju inte eftersom han dödade alla djuren och då finns det inga djur i den hagen. VAD SKÖNT att vargen bara tar får i den hagen😩då behöver vi ju inte oroa oss för dom andra i andra hagar.
Och sedan var argumentet att vi ju inget staket mot sjön så då kommer ju vargen in.
Dessa riktlinjer har vi lantbrukare att följa
Samhället sviker oss på högsta nivå enligt mej.
Jag trodde aldrig i min vildaste fantasi att detta kunde hända här i Sverige.”

Martin Davidsson ny ordförande

I samband med årets Kölinaredsdag höll också Byalaget sitt årsmöte, med Christer Spjuth, Vråna som mötesordförande.
Till ny ordförande för byalaget valdes Martin Davidsson, Bengtshemmet. Han efterträder
Fia Böhn som avsagt sig uppdraget.
Suppleanterna Tomas Jakov och Fredrik Krause lämnade också sina uppdrag. På deras
platser valdes Mattis Willysson och Miriam Ryttge, Svensholm.
Ny valberedare, tillsammans med Johan Reiver, Salaholm, blev Madalaine Stein, Stockared.
Barbro Andersson, omvaldes som revisor.

Styrelse för 2023 är alltså:
Ordförande Martin Davidsson, Bengtshemmet
Ledamöter: Leif Claesson, Fållenäs, Ingrid Isaksson, Torpa, Gösta Knutsson Udden,
samt Sofia Krause, Kohagen.
Suppleanter; Malin Iversen, Tåhult, Mathias Voller, Tumla, Miriam Ryttge och
Mattis Willysson båda Svensholm.

Ulla-Britt Claesson – till minne

 

Ulla-Britt Claesson 1936 – 2023
Kölingareds barnmorska, Svea Claesson i Stensered, hade ett mycket gott omdöme. När sonen Peder hade presenterat Ulla-Britt Hjelmér, tog mamma Svea honom småningom avsides och sade: ”Henne ska du gifta dig med, om hon vill ha dig!” Visst ville hon, och de blev lyckliga tillsammans i mer än 60 år.

Ulla-Britt var född och uppväxt i Markaryd. Som skolflicka cyklade hon ofta runt i hemorten, i det gamla Värend, som telegrambud. Hon utbildade sig till lärare och verkade som speciallärare i Linköping under huvudparten av sitt yrkesliv.

Kontakten med Kölingaredsbygden och folket här kom via fästmannen och sedermera äkta maken Peder Claesson. Ulla-Britt med sitt öppna sinne och glada sätt blev fort en populär person som vann allas hjärtan.

Sedan 1996 då de köpte Stensereds skola var de i praktiken halvtidsboende i Kölingared. Skolan utvecklades till ett levande skolmuseum och en släktgård för Jonas, Cecilia, Joakim och deras barn och barnbarn. I både hemmet och föreningslivet fanns Ulla-Britts engagemang och omsorg med. Även om maken Peder ofta förde ordet fanns hon alltid med som den osvikliga stöttepelaren, den som ordnade och fixade. Vi minns hennes glad skratt och allt gemyt som satte guldkant på vår gemenskap. Saknaden är stor! Våra tankar och deltagandet i sorgen går till barnen Jonas, Cecilia och Joakim och deras familjer.

Kölingareds Byalag
/ Gunilla Lidin-Janson o. Sven-Olov Larsson

 Bilden på Ulla-Britt i den klassiska Värendsdräkten, påminner om ett uttryck från Ellen Key: Samhällsmoderlighet.

 

Ulla-Britt Claesson – avliden

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gravsättning i Kölingareds kyrka 2 juni kl. 12,00.
Efter ceremonin vid graven inbjudes till en enklare
lunch i skolhuset, Stensered.
Välkommen att närvara
Jonas, Cecilia & Joakim.
Osa.  för lunch senast 30 maj. tel. 070-219 82 70

 

 

Äntligen – Fibern är inne

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I förra veckan såg Emil Jansson och Toomaj Roostaeifar, från SLL, till att de sista gårdarna i Kölingared anslöts till UEABs fibernät. Foto. Monica Spjuth

Nyligen, lagom till jul, drog fiberentreprenören SLL in bredbandskabeln i Monica och Christer Spjuths hus i Vråna. En händelse som markerar finalen på den storskaliga bredbandsutbyggnaden i vår del av kommunen

– Målsättningen är att alla hushåll som beställt skall få sin fiber inkopplad före jul, säger Björn Ottergren på Ulricehamns Energi.
Det är som bekant Ulricehamn Energi AB, UEAB, som ansvarar för fiberutbyggnaden i kommunen. Det praktiska arbetet, grävning, kabelsdragning och allt annat som följer, har utförts av SLL Energi o Infrastruktur AB, Trollhättan. Området runt Tåhult, Valshalla, Brängesås bort till Bäckanäs, nära kommungränsen mot Mullsjö är alltså det sista i östra delen av kommunen och ingår i ett projekt som sträcker sig från Torhult-Strängsered via Liared till Kölingared.
– Vi startade projektet i slutet på januari 2022. Cirka 200 fastigheter har anslutits efter sträckan, totalt har sex mil kabelschakt grävts berättar SLL:s projektledare Torbjörn Karlsson.
Över förväntan
 Både han och Björn Ottergren är nöjda och menar att projektet gått över förväntan.
– Det är långa sträckor och genomgående svår terräng, med mycket sten och berg. För några år sedan lade Vattenfall ner en kabel i området. De var först och valde bästa sträckningen, så vi fick det lite svårare. Värsta passagen var nog sträckan från Glassfabriken via Brängesås, Sandvik till Bäckanäs, säger Björn Ottergren och berömmer samtidigt bygdens folk.
– Vi kommer med stora maskiner, det blev ibland trångt och stökigt på vägarna, men alla har ställt upp på ett väldigt positivt sätt, säger han.
Kostnaden för projektet rör sig om flera miljoner. Hur många är inte klart då det ännu återstår en hel del arbete.
– Klart är att anslutningsavgiften 23 700 kronor inte alls täcker hela kostnaden. Men vi har som bekant ett system med solidarisk prissättning så ni kan känna er nöjda, säger Hans Andersson fiberansvarig på UEAB.
Även om fiberdragningen till Kölingared har dröjt är socknen ändå inte sist.
– Nej, det återstår ytterligare områden. Målet är 98 procents anslutning 2025 sammanfattar Hans Andersson.
I Vråna summerar Monica och Christer Spjuth dagen.
– Visst har det dröjt. Men vi är glada över att fibern är inne. Nu väntar vi bara på att routern ska komma med posten. Sen ska det bli full fart på wifin!!!