Författararkiv: Fia Böhn

Årsmöte i byalaget

Årsmöte 2013

Ett 30-tal sockenbor möte upp till årsmötet i Årås kvarn. Kommunfullmäktiges ordförande Roland Karlsson inledde med ett anförande där han bland annat tog upp kommunens mål om 25 000 innevånare 2020. För att nå det krävs en utveckling i hela kommunen – inte bara i centralorten slog han fast.
Byalagets ordförande Mikael Hallgren omvaldes. Ny ledamot i styrelsen blev Torbjörn Kjellin, som efterträder Barbro Andersson. Dag Lagnerö och Rolf Sjöberg omvaldes. Monica Hansson invaldes som suppleant, efter Jan Grandell.
Övriga i styrelsen, (med ett år kvar)  är; ordinarie Jens Böhn och Mats Johansson. (suppleanter) Myram Bukowski och Martin Davidsson.