Amerika adresser

Årås kvarn har fått en Leader turismcheck för ett projekt kallat ”Amerikabrevet”. Målet med projektet är att skapa kontakt med ättlingar till de kölingaredsbor som i slutet av 1800-talet och början av 1900-talet utvandrade till USA.
I första skedet gäller att alltså att ”hitta” nu levande ättlingar och adresserna till dessa. Ett omfattade detektivarbete som leds av Anna-Lena Hultman, välkänd släktforskare från Hössna. Hon och hennes medhjälpare har kommit en god bit på väg, men mycket återstår. Alla adresser behöver inte plockas fram genom tidskrävande släktforskning – många finns redan i bygden.
Därför: Den eller de som läser detta och har kontakt med släkten i USA, eller vet någon annan som har ordning på släktkontakterna, kan också dra sitt strå till stacken.
Mejla, ring eller skicka dina adresser till Sven-Olov Larsson, som är kontaktperson för projektet. E-postadress; svenolov101@gmail.com. tel 0321-331 66 eller 070-646 18 22.