Vildmarksleden upprustas och utökas

Byalagets populära och uppskattade vandringsled, Vildmarksleden, skall i sommar upprustas och utökas. Leader Sjuhärad beviljade nyligen ett bidrag till projektet.

– Ute på Vitamossen, nära den nuvarande leden, finns ett område där Skogshögskolan hade ett skogsförsök. Det anlades på 1970-talet, då det fortfarande var aktuellt med dikning och skogsodling på torvmarker. När skogspolitiken ändrades, så att det i princip blev förbjudet med dikning, fanns inte längre något motiv för den typen av forskning. Men området finns ju kvar och resultatet av dikning och gödsling, som kan avläsas i trädens årsringar, är intressant för den skogsintresserade, säger Gösta Knutsson, Udden.
Han bor granne med försöket och har under flera år ”puffat” för en justering av sträckningen på leden så att försöksområdet ”fångas in”. När Leader Sjuhärad i vintras drog igång ett samlingsprojekt för utveckling av vandringslederna och vandringsturismen i Sjuhärad hakade byalaget på.
Förutom en ny slinga ute på Vitamossen blir det också en avstickare till den askugn som Årås säteri hade i en kant av de forna mossodlingarna. Resterna av ugnen finns kvar och minner om den tid då man ute i bygderna producerade pottaska, som användes vid tillverkning av bland annat såpa, krut och glas. Aska användes även som ett viktigt näringstillskott på magra mosstegar.
Röjning, komplettering av skyltar, nya spångar och andra insatser på den nuvarande leden ingår också i projektet. Tanken är att de planerade åtgärderna skall höja ledens upplevelsevärde till glädje för både bygdens folk och besökare från när och fjärran.
För byalagets del innebär det några kvällar eller lördagar med ideellt arbete innan projektet är i hamn.