Få fixare på ”fixardag”

fixardag 1

 

 

Det blev ingen trängsel och konkurrens om arbetsuppgifterna när Byalaget i förra veckan kallade till fixardag. Som regel brukar det vara ett 10-tal arbetsvilliga som möter upp. I år fyra. De som kom hade gärna sett några fler kamrater, hälsar Arne Johansson, som skickat bilden, där tre fjärdedelar av arbetsstyrkan tog itu med gräsrensning på centrumplatsen. (från v. Katarina Bladh, Marita och Mikael Hallgren)