Nytt protokoll

Protokoll från styrelsemötet den 24 september finns under Byalaget, klicka därefter på ”knappen”  Protokoll.