Protokoll – årsmötet

Protokoll, med bilagor, från årsmötet finns under Byalaget/protokoll.
När det är läst glöm inte att notera söndag 16 mars 16.00;  Informations/startmöte om Fibernät i Årås kvarn.