Nytt protokoll

Byalagets styrelse hade möte den 9 januari. Protokoll från mötet finns under ”Byalaget” – ”Protokoll”.