Egon Karlsson – till Minne

Egon Karlsson, Sörudden,  Egon Karlsson
har avlidit i en ålder av 93 år. Hans närmaste är sonen Svante och tre barnbarn med familjer.

Egon föddes på gården Sörudden. Han gick i Hallens skola och i fortsättningsskola med inriktning på träslöjd hos den legendariske folkskolläraren Oscar Lidén.

Egons far hade köpt Sörudden 1917 och Egon tillsammans med hustrun Gunvor tog över gården 1948. Han bedrev jordbruket på klassiskt ekologiskt sätt. Han producerade sitt eget hö och gödslade åkrarna med naturgödsel. Sommargästernas barn fick sitta högst upp på hölasset, ett numera försvunnet nöje.
 Vid sidan av gårdens skötsel var Egon under tjugo år fram till sin pensionering kyrkvaktmästare i Kölingared och han hade god kännedom om alla kölingaredsbor som var begravda på kyrkogården. Egon tyckte det var roligt att berätta om dem för besökare utifrån.
Startade Hembygdsföreningen
 Under hela sitt liv var Egon intresserad av hembygden. 1978 var han med om att bilda Kölingareds Hembygdsförening och han blev dess förste ordförande. Han tog initiativet till en omfattande torpinventering och det är hans förtjänst att torpen nu är markerade med stolpar försedda med informationsskylt.
 När jag besökte min hemsocken träffade jag ofta på Egon som stannat med sin moped vid någon vägsten vars bokstäver behövde fyllas i med ny färg.
 Ett intresse Egon hade på äldre dar var att besöka auktioner och loppmarknader och leta efter kuriosa. Själv har jag fått överta en bok av skalden Wilhelm von Braun född i Kölingared. Boken var utgiven i Chicago 1909 och hade så småningom hamnat hos Egon.
 Egon var 14 år äldre än jag och en person som man gärna tydde sig till. Han var intresserad av idrott och uppmuntrade min bror och mig att träna friidrott. Han försåg oss med en stav så att vi skulle kunna hoppa högt. Egons intresse för idrott följde honom livet ut. Under sina sista år på Parkgården i Dalum missade han inte gärna något idrottsevenemang på TV. Dagarna före sin bortgång kunde han glädja sig åt svenska framgångar i skid-VM i Falun.
 Egon hade alltid en åsikt och många gånger gick den stick i stäv med andras. Därför var det alltid intressant att diskutera med Egon. Han var ingen dussinmänniska.
 Vi i Kölingareds hembygdsförening kommer att minnas Egon med tacksamhet och minnas hans insatser för föreningen.
  Peder Claesson, f d ordförande i Kölingareds Hembygdsförening