Hembygdsföreningen startar kaninprojekt

Hembygdsforeningen styrelse -15

En del av styrelsen för Kölingareds hembygdsförening. Från vänster; Ing-Mari Sjöberg, Katarina Bladh, Ingrid Jacov, Jill Hedgren, Lena Lagnerö samt ordföranden Lars Wiktorsson.  Med i styrelsen men inte på bild är även Nicklas Bladh.

Ett 30-tal medlemmar mötte upp när Hembygdsföreningen nyligen höll   årsmöte. Lars Wiktorsson omvaldes som ordförande. Prästen Bengt-Åke Öhgren från Ottravad berättade och visade vackra naturbilder från Svalbard. Årets nyhet är ett kaninprojekt.
Föreningens verksamhet följde under året invanda spår med bland annat nationaldagsfirande, bilrally, grilleftermiddag, kyrkslåtter, brödbakardag och husförhör. Genomgående välbesökta arrangemang.

 Eldstäderna i hembygdsgården har rustat upp för att fylla brandmyndigheternas krav.  Den investeringen var också största enskilda orsaken till att verksamheten gick back med drygt 9 000 kronor. Föreningen står fortfarande på en stabil ekonomisk grund, behållningen vid årsskiftet var 108 859 kronor.
 Beslutades att styrelsen i fortsättningen skall bestå av sex ordinarie ledamöter plus ordföranden, samt två suppleanter. Avgående Katarina Bladh och Lena Lagnerö omvaldes. Jill Hedgren nyvaldes, samtliga på två år.
Suppleanter; Fredrik Krause och Monica Spjuth.

Verksamhetsplanen för 2015 innehåller som vanligt en rad aktiviteter. Årets bilrally, signerat Peder Claesson, genomförs i samarbete med Knätte hembygdsförening.
Nytt för året är ett sommarprojekt för barn som går ut på att de får lära sig att ta hand om en kanin. Ledare för detta är Jill Hedgren, Flårekulla. Det hela startar den 18 april då man gemensamt bygger var sin kaninbur.  Mer information via Jill på tel. 0515-911 20, eller 076-338 04 23.