Hembygdsföreningens årsmöte

IMG_1427d   Välbesökt årsmöte. Närmast till höger ordföranden Lars Wiktorsson o. kassören Katarina Bladh 

Kölingareds församlingshem var välfyllt när hembygdsföreningen den 24 mars höll årsmöte. Styrelsen, med Lars Wiktorsson i spetsen, redovisade ett aktivt verksamhetsår.

Nytt för året var en kyrkogårdsvandring under ledning av Marita Waslin. Föreningens ekonomi är god, vid årsskiftet fanns 115 000 kronor i kassan. Fjolårets verksamhet gav dock ett minus på
2 900 kronor.
 Årsmötet leddes av Gösta Isaksson. Dagordningen klubbades raskt igenom. Avgående ledamöterna Lena Lagnerö, Katarina Bladh samt Anna Stenmark, omvaldes. Ny suppleant blev Monica Spjuth, som ersätter avgående Marita Bladh-Hallgren.
Lars Wiktorsson omvaldes till ordförande. Övriga i styrelsen (valda 2012) ordinarie; Nicklas Bladh, Ingrid Jacov och Ing-Marie Sjöberg.Suppleant; Fredrik Krause.
Revisorer; Roland Krause och Anna-Luise Claesson, suppleant Evert Östvall.
Valberedning; Torbjörn Kjellin och Gösta Isaksson.
Föreningen har under något år sysslat med kartläggning av åkrar och deras lokala namn. Lena Lagnerö berättade om arbetet och presenterade en pärm där alla uppgifterna samlats.
Årets verksamhetsplan följer i stort tidigare år. Sålunda planeras för Gökottevandring vid Vållern, Nationaldagsfirande, kyrkslåtter och ett Familjerally. Denna gång i området mellan Jogen och Lönnern och nu i samarbete med Knätte hembygdsförening.
Lena Lagnerö gläntade också på förlåten till nästa år och berättade att Västergötlands Hembygdsförbund kommer att lägga sin årsstämma i Bjurbäck. Ett arrangemang där även Kölingared kommer att involveras.
Planerna på att skaffa en hjärtstartare till bygden diskuterades. Tanken är att Byalaget, Årås kvarn och Hembygdsföreningen skall samverka om denna. Styrelsen för hembygdsföreningen hade ställt sig avvisande till idén, men årsmötet tyckte det fanns skäl att ompröva den inställningen.
Som avslutning på mötet visade Rune Forsell ett par filmer från bygden. Den ena speglade en torpvandring och den andra skildrade hur arbetet vid en gammaldags stenkross gick till.