Lena ny bas för Lönnerns fiske

Lena Molander

Lena Molander, Gammelgården, valdes till ny ordförande när Lönnerns fiske nyligen höll årsmöte. Hon efterträder Björn Klasson, Ingared, som på egen begäran lämnar ordförandeposten, men fortsätter som ledamot i styrelsen.

Fisket i föreningens sjöar, Lönnern, Vinsarpsjön och Yttern, är populärt. Tyngsta gösen i den årliga fiskeligan noterades till 6,13 kilo. Under fjolårets såldes fiskekort för drygt 130 000 kronor. Vattenägarna fick under året dela på 100 000 kronor i utdelning.
 För innevarande år planeras en ny utsättning av gös. Nya rastbord kommer att placeras ut på strategiska platser vid sjöarna. En utbildning av ny tillsyningsmän skall genomföras.  Verksamhetsplanen innehåller därutöver bland annat en metartävling och den årliga ”gösnatten”, samt eventuellt en studieresa för föreningens medlemmar.
De avgående styrelseledamöterna; Jens Böhn, Lars Olsson samt Inga-Lill Abrahamsson,  omvaldes. Omval blev det även för suppleanten Toby Öberg samt revisorerna Karl-Otto Björling och Bo Melkersson.