Lena Lagnerö – ny ordförande i Hembygdsföreningen

hembygdsföreningen 2016 

 

Lars Wiktorsson, Brängesås, lämnade vid söndagens (20 mars) årsmöte med Kölingareds hembygdsförening ordförandeklubban till Lena Lagnerö, Valshalla, Lars har varit med i styrelsen sedan föreningen startade, varav de senaste fyra åren som ordförande. (Foto Torbjörn Kjellin)

Årsmötet samlade ett 40-tal av föreningens 182 medlemmar. Bo Carlsson, ”Bosse i Pinnahemmet” Mullsjö, medverkade och inbjöd till många goda skratt när han läste dikter ur sin bok ”På sôffelôket” varvat med västgötahistorier. 

Styrelsen redovisade, som vanligt, en omfattande verksamhet under året. Medlemsantalet ökade med drygt tio personer till 182. Ekonomin visade ett överskott på cirka 4 000 kronor. Till detta kommer ett bidrag från Peder Claessons 80-årsdag på nära 19 000 kronor, som grundplåt till en Kölingaredsbok.

Torbjörn Kjellin berättade om bokprojektet, där Peder Claesson är huvudförfattare med Torbjörn som fotograf. Tanken är att plocka bilder och text om gårdarna i Kölingared från 50-talets ”Sveriges bebyggelse” och uppdatera dessa med nytagna bilder och text om dagens förhållanden. Förutom gårdarna kommer även uppgifter om GPS koordinater på socknens torpställen att ingå. Kostnaden beräknas till cirka 55 000 kronor. Med lite bidrag och intäkter från bokförsäljning räknar styrelsen med att projektet kan gå jämt ut. Men för att vara helt på den säkra sidan avsattes 50 000 kronor i årets budget.

Verksamhetsplanen för året fastställdes och innefattar bland annat; fortsättning av kaninprojektet för barn och ungdomar, gökotta tillsammans med Årås kvarn, firandet av Nationaldagen, bilrally tillsammans med Knätte hembygdsförening (18 juni), kyrkslåtter, grillkväll vid hembygdsgården, svampexkursion och ”husförhör”.
Styrelseval
Lena Lagnerö valdes till ny ordförande.
Till styrelseledamöter på två år omvaldes Niklas Blad, Vråna, Ingrid Jacov, Marbohemmet. Nyvaldes Mathias Woller, Tumla, som efterträder Ing-Marie Sjöberg, Hulugärde.
Suppleanter: Monica Spjuth, Vråna och Fredrik Krause, Klastorp, omvaldes. Nyval av Catharina Woller, Tumla.

Revisorer: Evert Östvall, Bankeryd (omval) Torbjörn Kjellin, Svensholm (nyval) Suppleant; Roland Krause, Brängesås.
Valberedning:  Gösta Isaksson, Sävedalen, Gösta Knutsson, Udden.