månadsarkiv: november 2013

Adventsgranen på plats

 

Adventsgranen 036

I år är Byalaget och centrumrotens adventsgran på plats i tid. Granen, skänkt av Nicklas och Katarina Bladh, Vråna, restes på lördagsförmiddagen (30 nov.) På eftermiddagen tändes ljusen som nu lyser nu upp området vid kyrkan.

I samband med ljuständningen bjöd roten in övriga delen av bygden till glögg- och mingelfest.Ett 20-tal personer hörsammande inbjudan och fick en försmak av den snabbt annalkande julen.
– Det här var trevligt och jag hoppas det kan bli en tradition i fortsättningen, sade Marita Hallgren, när hon plockade ihop resterna från serveringsbordet.
Adventsgranen mingel

 

Adventsgranen Arne o. Bernt

Adventsgranen,fika

Ett av rastborden vid Centrumplatsen förvandlades till serveringsbord när ”centrumroten” inbjöd till invigningsfest.och...

 

bjöd på godis för både stora och små. Närmast till höger Arne Johansson och Bernt Enghardt i samspråk …..

 

 

Lisbeth Enghardt och Ingrid Jacow fyllde muggarna med glögg á la Marita Hallgren.

Auktion för mission

Syföreningsauktion 1

-Femti kroner, sexti kroner … hundra tjuge har vi, bort för hundratjuge – pang! Det va nån i dä hörnet, säger Gunnar Martinsson och pekar med klubban.
 Det är lördag 9 november och syföreningsauktion i Kölingareds församlingshem. Gunnar Martinsson, Trädet, är auktionist och ser till att det är fart på budgivningen och god stämningen. Efter ett par intensiva timmar är dukar, sockor, förkläden och allt annat sålt och föreningen har fått in 12 000 kronor att fördela till angelägna ändamål.
Ett 50-tal personer har samlats. Monica Spjuth är ordförande i kyrkliga syföreningen och berättar att föreningen har nio medlemmar.
-Sju är aktiva. Förra auktionen hade vi för två år sedan. Om två år är det dags för nästa. Sen, året därefter, alltså 2016, fyller vi hundra år och då blir det någon form av Jubileumsfestlighet.
Under den mörka delen av året samlas de flitiga medlemmarna som regel varannan vecka till symöte. I höst blev det dock varje vecka för att få fram alster till auktionen berättar hon.
– Pengarna som kommer in förmedlas till olika ändamål inom Svenska kyrkans ram. Ett undantag är Barnhemmet Nasareth i Sydindien. Det drevs tidigare av Svenska kyrkans mission men ingår numera i den indiska kyrkan. I Sverige finns en stödförening genom vilken vi förmedlar våra gåvor. Vi ger även bidrag till ett projekt i Katare, Tanzania. Där handlar det om skolavgifter för barn vars föräldrar dött i Aids, säger hon,  innan Gunnar Martinsson öppnar budgivningen.
– Köplusten var god, vi fick in 12 000 kronor och är jätteglada, summerade Monica Spjuth, när auktionsbordet tömts.
Syföreningsauktion 3

Auktionsutropen avbröts då och då för försäljning av lotterier. Barbro Anderssons ”åror” såldes snabbt.
Syföreningsauktion 7

Inledningsvis bjöd föreningen alla på kaffe. Här serverar Ing-Mari Sjöberg påtår till Lars-Gunnar och Inga-Britta Pettersson..
Syföreningsauktion 2.
Gunnar ”Sotarn” Martinsson, Trädet, var flink med både tunga och klubba.
Syföreningsauktion 6
Auktionen är slut, dags summera Maj-Lise Johansson Sofia Casselby samt Inga-Britt Kjellin skapar ordning bland sedlarna.