Företag

Kölingared är en jord- och skogsbruksbygd. Sockens företag är huvudsakligen verksamma inom  jord, skog och turism.
Några övriga företag finns; ex. Stepson Hobby,  http://shop.textalk.se som saluför radiostyrda bilar, båtar, flygplan m.m. samt tillhörande utrustning.
På gården Hemryd har Eva Nyström och Jan Grandell nyligen startat en ”Glassfabrik” samt gårdsbutik där man försäljer produkter från gården. Klicka på EJ Farm och läs mer.