Kölingareds fiber

Fiber vinjett1

Fiberinformation på Byalagets årsmöte

För en tid sedan fick ett antal hushåll i Kölingared erbjudande om att ansluta sin fastighet till kommunens (UEAB:s) fibernät. Hela östra delen av socknen lämnades dock utanför. Besvikelsen är stor och vid byalagets årsmöte på måndag, 26 februari, ställs ansvarig politiker till svars.

Det är Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, som får förklara varför ett av kommunens  bolag ”klyver bygden”.
– Vi kan förstå att hela östra delen av kommunen kanske inte kan förses med fiber vid ett och samma tillfälle. Men genom att erbjuda vissa delar fiber, utan att samtidigt informera övriga om vad man tänker göra i deras område skapar en begriplig känsla av utanförskap. ”Kommer vi som bor i ytterområdet av kommunen att helt lämnas åt sidan? ”.  Den här bristen på information har vi med skärpa reagerar mot, säger Ingrid Isaksson, Torpa, ordförande i byalagets fibergrupp. Roland Karlsson har infrastrukturen och fiberutbyggnaden på landsbygden ”på sitt bord”. Jag hoppas att han på måndag kan ge svar på hur kommunens utfästelser om fiber på landsbygden kommer att förverkligas, avslutar hon.

Årsmötet hålls i Årås kvarn med start klockan 19,00. Utöver fiberinformationen kommer Bengt Ohlsson, Timmele, och berättar om möjligheterna att tillverka egen el via solpaneler. Och så sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fika med den traditionella semlan.

Nu, äntligen planerar Ulricehamns Energi för fibernät i våra bygder. Om allt går som planerat skall fiberanslutningarna vara klara före jul.

I veckan har samtliga hushåll i Kölingared, Böne, Knätte, m.fl. fått information om den planerade fiberutbyggnaden. Förutom foldrar med information om digitala motorvägar fanns det även en kortfattad information om hur själva arbetet med avtal, personliga besök, grävning osv är planerat. Bland allt detta finns också ett avtalsformulär.

-Lätt att missa. Men gör inte det, säger Mikael Lundh, arbetsledare på Ulricehamns Energi.  Senast 26 februari 2018 vill vi ha blanketten. Så fort vi får in anmälningarna kommer arbetet med projektering, besök hos fastighetsägarna m.m att påbörjas.

Men, som alltid finns ett men. Nu handlar det om tillräcklig uppslutning, understryker han. Och förtydligar att med tillräckligt menar UEAB 80 procents svar.

Kostnaden för anslutningen är satt till 23 700 kronor. Enligt den finstilta texten i avtalet tillkommer 10 000 kronor per ytterligare byggnad/anslutning.  Genom att gräva sista biten själv, från tomtgräns till huset/byggnaden, kan man minska kostnaden med 1 500 kr.

I ett e-postmeddelande skriver ordföranden i Byalagets fibergrupp, Ingrid Isaksson: ”Den anmälan som gjordes tidigare har visat att intresset för Fiber är stort i Kölingared. Det har hjälpt till att UEAB nu projekterar för ”Norra Ulricehamn”.  Sprid gärna detta och uppmuntra grannar att också sända in anmälan. Lite är det så att vi konkurrerar med andra delar av kommunens landsbygd och där intresset är störst kommer först.
Anmälan måste in till UEAB redan till 26 februari !”

Byalagets fibergrupp:
Ingrid Isaksson, ordförande, 070-681 21 67.
Mats Johansson, 070-233 65 00
Mikael Hallgren, 070-870 42 00
Joakim Karlsson, 070-204 87 44
Gösta Knutsson, 070-594 28 43
David Ekengren, 073-507 00 19

 

Fiber hem till dig i Kölingared

Information från Fibergruppen, febr. 2015.

Sedan vi hade det första informationsmötet våren 2014 har det hänt en hel del saker och de flesta ser positiva ut.
Kölingared Byalag Fibergrupp har bildats och bestående av de personer ni kan se som kontaktpersoner nederst i bladet.
UEAB erbjuder anslutning till UEAB fibernät, till en totaikostnad per anslutning på ca 22 700 kr. Det byggs som ett “Telia öppet nät”, se www.bredbandswebben.se. Varje anslutning väljer den tjänst man vill abonnera. (internet, TV, telefon, eller inget).

Arbetsgången är följande:
1. Intresseanmälan samlas in av fibergruppen
2. UEAB utför grovprojektering
3. Bindande anslutningsavtal med “takpris” skrivs, samlas in med fibergruppens   hjälp.
4. UEAB utför finprojektering och tecknar markavtal (enligt plan år 2016)
5. Slutpris meddelas, 50 % betalas, betalning kan delas upp, ROT avdrag kan sökas för tomtgrävning.
6. Fibernätet byggs och ansluts till “Telia öppna nät”, 50 % betalas, betalning kan delas upp
7. Varje anslutning tecknar sitt abonnemang för vald tjänst.
8. Återbetalning av ca 5000 kr till alla som var anmälda före projekteringen om projektet före Länsstyrelse bidrag (osäkert pga oklara regler).

Vi redovisar fortlöpande hur projektet framskrider på den här webbsidan. Följ vårt arbete och kontakta oss gärna.
Det handlar om att framtidssäkra vår bygd!
Vi har nu, februari 2015, 60 intresseanmälningar. Vi hoppas att så många hushåll som möjligt vill teckna denna intresseanmälan för fiber. Den som inte redan anmält sitt intresse kan fylla i och lämna nedanstående blankett till någon av kontaktpersonerna för Kölingareds Fiber.
(Obs! Intresseanmälan är inte bindande).

Kontaktpersoner med tel. nr:
Ingrid Isaksson, 070-681 21 67.
Mats Johansson, 070-233 65 00
Mikael Hallgren, 070-870 42 00
Joakim Karlsson, 070-204 87 44
Gösta Knutsson, 070-594 28 43
David Ekengren, 073-507 00 19

————————————————————————————————————————————

 INTRESSEANMÄLAN fiberanslutning för enfamiljshus 

(Lämnas till någon kontaktperson för Kölingareds fiber)

Leverantör:Ulricehamns Energi AB ANSLUTNING ENFAMILJSHUS MEDUEABs fibernät och Telias öppna nät
Anslutningsavgift: TAKPRIS 25 000 KRONOR INKL. MOMS. Fastighetsbeteckning 
Fastighetsägare:  Personnr:
Adress: Postnr & Postadress: 
Telefon/Mobiltelefon: E-post:
Kölingared,  2015- Namnteckning Fastighetsägare

————————————————————————————————————————— 

Information från Ulricehamns energi AB ang. planerad fiberutbyggnad under det här året.

 Hej!
Planen ser ut som nedan, med reservationen att de preliminära avtal till takkostnaden om 22700 kr inklusive moms som lämnats in och som vårt beslut baserats på blir verkliga avtal när vi sänder ut dessa under mars 2015.

Områden som byggs 2015 är:
Kinnared fiber, lämnas ut på anbud för byggande senast 15 mars, bereds med start mitten av mars och planeras börja byggas med start juni 2015.

Timmele kyrkby fiber, lämnas ut på anbud för byggande senast 15 mars, bereds med start mitten av mars och planeras börja byggas med start juni 2015.

Sträckås fiber, lämnas ut på anbud för byggande senast 30 mars, bereds med start mitten av mars och planeras börja byggas med start juni 2015. Här kan även nämnas sambyggnad med elen vilket ger helt nytt elnät i området från luftledningar till markledningar. Elleveranserna i området kommer därför samtidigt med fiberbyggandet för framtiden väsentligt tryggas och ges ökad driftsäkerhet vilket medför stora förbättringar för er som bor i området.

Nitta fiber, lämnas ut på anbud för byggande senast 30 juni, bereds med start mitten av juni och planeras börja starta att byggas med start september – oktober 2015.

Till dessa områden kommer ett område i något samhälle eller Ulricehamns stad, vilket får vi se efter att ha genomför webb-undersökning med start början av mars (håll koll på www.ueab.se).

Vidare kan det bli ytterligare ett område till de fem enligt ovan, vilket område det blir återkommer vi med efter projektering och kostnadsberäkning som pågår just nu. Detta område planeras i så fall börja byggas med start oktober 2015.

Under mars kommer vi även att lämna in ansökan om statliga bidrag med förhoppningen att vi kan få dessa för områdena ovan”.

Bengt-Göran Andersson
Chef IT och fibernät

——————————————————————————————————————————-

(Klicka på nedanstående länk för att läsa)

RELACOM_Inspirationsbilderbok Fiber

Fibernät till Kölingared

Om två år, 2016, skall alla hushåll i Kölingared ha tillgång till ett modernt tele- och internet nät. Precis som i andra delar av den svenska landsbygden pågår planering inför byggandet av ett lokalt fibernät för fullt. Här nedan berättar ordföranden i fiberföreningen, Ingrid Isaksson, Torpa, om de senaste turerna i projektet.
Välkomna till det första informationsbrevet från Kölingareds Fiberförening.
Sedan vi hade det första informationsmötet på Årås så har det hänt en hel del saker och de flesta ser positiva ut. Den ideella föreningen Kölingareds Fiberförening har bildats och har fått en styrelse, bestående av de personer ni kan se som kontaktpersoner på informationsbladet. Planen var att bygga ett fibernät med bidrag från Landsbygdsprogrammet. Men som det ser ut i dagsläget så är det väldigt oklart hur det blir med bidrag. Troligen kommer Länsstyrelsenatt öppna för nya ansökningar den första september igen, men för tillfället finns det inga pengar att söka.
UEAB har nu kommit med ett erbjudande att de bygger fibernätet utan bidrag. Det innebär bl.a. friheten att starta när man vill. Vi har därför valt att starta upp detta samarbete med UEAB, vilket skall göra det möjligt för oss alla att kunna ansluta oss till fiber, till en totalkostnad per abonnent på max 25 000 kr.
Arbetsgången är följande:
1. Intresseanmälan samlas in av fiberföreningen
2. UEAB utför grovprojektering
3. Bindande anslutningsavtal med takpris och markavtal skrivs, med fiberföreningens hjälp. 4. UEAB utför finprojektering
5. Slutpris meddelas, 50 % betalas
6. Fibernätet byggs och ansluts till UEABs öppna nät, 50 % betalas
UEABs information om ”Byggnation utan statligt bidrag” finns i sin helhet här nedan. Vi, fiberföreningen, kommer fortlöpande att informera om vårt arbete på den här webbsidan. Kontakta oss gärna. Det handlar om att framtidssäkra vår bygd! Redan nu börjar vårt arbete med att ta in intresseanmälningar. Vi hoppas att så många hushåll som möjligt vill teckna denna intresseanmälan för fiber. Den är inte bindande.
———————————————————————————- Fiber intresseanmälan   
Ovanstående insändes eller lämnas SNARAST till någon av kontaktpersonerna för Kölingareds fiberförening:
Ingrid Isaksson, 0321-330 31. ingrid.isaksson@gmail.com
Gösta Knutsson, 070-594 28 43. gostamonalis@gmail.com
Mikael Hallgren, 070-870 42 00
Joakim Karlsson, 070-202 87 44
Mats Johansson, 070-233 65 00
David Ekengren, 073-507 00 19

Vänlig hälsning
Ingrid Isaksson, ordförande

……………………………………………………………………………………………………………. Fiber UEAB info 31

 Fiber UEAB 31 -2