Torbjörn först med el-bil i Kölingared

 

 

 

 

Sedan någon månad trafikeras vägarna i Kölingared med omnejd av en elbil. En KIA eNiro.  Den är mitt bidrag till miljön och fungerar alldeles utmärkt, tyst och smidig, säger ägaren Torbjörn Kjellin.

Vi träffar honom utanför garaget i Svensholm där han just svängt in efter en utflykt till Mullsjö.
– Hittills har jag kört cirka 500 mil. Det mesta är korta turer. Batteriet har en beräknad kapacitet som räcker för cirka 45 mil. När jag var på besök i Örebro hittade jag ett parkeringsgarage som var utrustat med några laddstolpar. Jag parkerade och ”tankade” för 90 kronor och körde sedan hem med god marginal. Vid resorna i närområdet blir det, som idag, hemmaladdning där jag räknar med en elkostnad motsvarande cirka två kronor per mil.
Driftkostnaden blir alltså betydligt lägre än för bensin eller diesel, konstaterar han.
– På plussidan finns också att övergången till elbil stimuleras med låg skatt. Däremot är inköpspriset högt. Den här bilen, som har en elmotor på 204 hk, kostar cirka 370 000 kronor, efter ett bonusavdrag på 60 000 kronor.
Vid 2000 mils körning per år kan man räkna med en besparing på 15 000 kronor per år. Så för min del tar det cirka 8 år innan jag hämtat hem merkostnaden. Å då kanske det av andra skäl är dags att sluta med bilkörning, men det är en inget jag grubblar över just nu.
Genomgående positiva omdömen, finns det ingen svaghet förutom priset?
– Det som stör mig är att den inte kan förses med dragkrok. I övrigt har jag inget att klaga på – tvärtom en trevlig och rolig bil. Och så släpper den inte ut en massa klimatstörande ämnen, summerar han.

Energiladdad kritik mot utebliven fiber

Energi, i dubbel mening, präglade Byalagets årsmöte, som hölls i Årås kvarn. Bengt Olsson, Timmele, startade med en sakkunnig genomgång av möjligheterna för egen produktion av el via solen.

När sedan kommunalrådet Roland Karlsson tog till orda om den förestående utbyggnaden av fiber på kommunens landsbygd möttes han av många energifyllda frågor och argument. Ulricehamns Energi, UEAB, som ansvarar för utbyggnaden av fiber i kommunen, skickade i början av februari ut brev med erbjudande om anslutning till ett kommande fibernät. Många blev glada. Mindre glada blev den halva av socknen som inte fick något brev.
Budskapet till kommunalrådet ”vi accepterar ingen delning av socknen” alla skall med, var tydlig. Han förklarade också att de politiska ambitionerna syftar till fiber åt alla. Många menade dock att uppdraget till Ulricehamns energi var för otydligt.
– Det talas om 90 procents täckning. Allt tyder på att tjänstemännen på UEAB tar fasta på den siffran och inriktar sig på de bygder där det är tätast mellan gårdarna och bygger där det lönsammast. Vi släppte planerna på en fiberförening när UEAB erbjöd sig att bygga fiber i hela området. Nu sviker man. Utkanterna blir utan, vi har i vart fall inte sett något som visar att det finns långsiktiga planer på utbyggnad i östra delen av socknen, sade Mikael Hallgren.
Roland Karlsson sade sig förstå upprördheten och lovade att ta med sig frågan till ledningen för Ulricehamns Energi.
– Mer var kanske inte att vänta idag. Nu ligger frågan hos den politiska ledningen – återstår att se vad som händer, summerade Christer Spjuth, Vråna. Han är en av de många i Österbo och Tåhults rotar som för närvarande inte omfattas av fiberplanerna.

Fia Böhn ny ordförande i Byalaget

Kölingareds Byalag valde vid sitt årsmöte i måndags (26/2) Fia Böhn, Jeriko, till ny ordförande. Hon efterträder Mikael Hallgren som efter sex år lämnar sitt uppdrag.

Veteranen Jens Böhn, Kölingsholm, som varit med i styrelsen allt sedan byalaget bildades 1999, lämnade sin post. Likaså Tina Linde, Tåhult, som flyttat från orten.
Nya ordinarie ledamöter blev Martin Davidsson, Bengtshemmet, samt Malin Iversen, Tåhult. Till suppleant omvaldes Mathias Woller, Tumla, nyvaldes Lars Johansson, Askåsen, samt Tomas Jakov, Marbohemmet.
Barbro Andersson, Matsaruder, omvaldes till revisor och Christer Spjuth, Vråna, blev ny revisorssuppleant.  Anna-Lena Krause, Österbo, blir valberedare tillsammans med Helén Linde, Tåhult, (sammankallande).
Loppis upphör
Årsmötet som leddes av Christer Spjuth, Vråna, klubbade i rask takt verksamhets- och ekonomirapporten för 2017. Byalaget har i vanlig ordning ansvarat för skötseln av Centrumplatsen, Vildmarksleden och Varpaledsbadet. I samverkan med Kölingsholms rote arrangerades den traditionella påskbrasan, samt Kölingaredsdagen, båda med god uppslutning.
Under flera år har Byalagets Loppis på Årås gett föreningen ett välbehövligt tillskott till ekonomin. Minskad omsättning i kombination med svårigheten att få personal till verksamheten gjorde att fjolåret blev sista året för loppisen i byalagets regi.
Överskott
Kölingareds Nyheter och Hemsidan www.kolingared.se  har i vanlig ordning spridit information om ”vad sig i bygden tilldragit”. En annonskampanj i Ulricehamns Tidning om vad som händer under sommarveckorna genomfördes. Intresset för medverkande föreningar och företag har dalat konstaterar styrelsen som inte ser skäl till fortsättning.
Fibergruppen har under året haft löpande kontakt med Ulricehamns Energi vad gäller den planerade fiberutbyggnaden. Propåer om effektivare samverkan mellan Vattenfall och UEAB har framförts till båda bolagen.
Årets verksamhet gav ett överskott på 1272:- kronor. Behållningen vid årsskiftet var 179 174 kronor.
Styrelse
Styrelse för 2018:
Ordförande Fia Böhn, Jeriko
Ordinarie ledamöter: Martin Davidsson, Bengtshemmet, Berit Persson, Hjälmen, Malin Iversen, Tåhult, Gösta Knutsson,Udden, samt Ingrid Isaksson, Torpa.
Suppleanter: Mathias Woller, Tumla, Lars Johansson, Askåsen, Fredrik Krause, Kölingsholm, Tomas Jakov, Marbohemmet.

Byalagets nyvalda ordförande Fia Böhn, Jeriko, flankerad av avgående ordföranden Mikael Hallgren, till v. och mångårige styrelseledamoten Jens Böhn.

Fiberinformation på Byalagets årsmöte

För en tid sedan fick ett antal hushåll i Kölingared erbjudande om att ansluta sin fastighet till kommunens (UEAB:s) fibernät. Hela östra delen av socknen lämnades dock utanför. Besvikelsen är stor och vid byalagets årsmöte på måndag, 26 februari, ställs ansvarig politiker till svars.

Det är Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, som får förklara varför ett av kommunens  bolag ”klyver bygden”.
– Vi kan förstå att man vill bygga ut stegvis och att hela östra delen av kommunen kanske inte kan förses med fiber vid ett och samma tillfälle. Men genom att erbjuda vissa delar fiber, utan att samtidigt informera övriga om vad man tänker göra i deras område skapar en begriplig känsla av utanförskap. ”Kommer vi som bor i ytterområdet av kommunen att helt lämnas åt sidan? ”.  Den här bristen på information reagerar vi med skärpa mot, säger Ingrid Isaksson, Torpa, ordförande i byalagets fibergrupp. Roland Karlsson har infrastrukturen och fiberutbyggnaden på landsbygden ”på sitt bord”. Jag hoppas att han på måndag kan ge svar på hur kommunens utfästelser om fiber på landsbygden kommer att förverkligas, avslutar hon.

Årsmötet hålls i Årås kvarn med start klockan 19,00. Utöver fiberinformationen kommer Bengt Ohlsson, Timmele, och berättar om möjligheterna att tillverka egen el via solpaneler. Och så sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fika med den traditionella semlan.

Äntligen – fiberutbyggnad på gång

Nu, äntligen planerar Ulricehamns Energi för fibernät i våra bygder. Om allt går som planerat skall fiberanslutningarna vara klara före jul.

I veckan har samtliga hushåll i Kölingared, Böne, Knätte, m.fl. fått brev med information om den planerade fiberutbyggnaden. Förutom foldrar med information om digitala motorvägar fanns det även en kortfattad information om hur själva arbetet med avtal, personliga besök, grävning osv är planerat. Bland allt detta material finns också ett avtalsformulär.

-Lätt att missa. Men gör inte det, säger Mikael Lundh, arbetsledare på Ulricehamns Energi.  Senast 26 februari vill vi ha blanketten. Så fort vi får in anmälningarna kommer arbetet med projektering, besök hos fastighetsägarna m.m att påbörjas.

Men, som alltid finns ett men. Nu handlar det om tillräcklig uppslutning, understryker han. Och förtydligar att med tillräckligt menar UEAB 80 procents svar.

Kostnaden för anslutningen är satt till 23 700 kronor. Enligt den finstilta texten i avtalet tillkommer 10 000 kronor per ytterligare byggnad/anslutning.  Genom att gräva sista biten själv, från tomtgräns till huset/byggnaden, kan man minska kostnaden med 1 500 kr.

I ett e-postmeddelande skriver ordföranden i Byalagets fibergrupp Ingrid Isaksson: ”Den anmälan som gjordes tidigare har visat att intresset för Fiber är stort i Kölingared. Det har hjälpt till att UEAB nu projekterar för ”Norra Ulricehamn”.  Sprid gärna detta och uppmuntra grannar att också sända in anmälan. Lite är det så att vi konkurrerar med andra delar av kommunens landsbygd och där intresset är störst kommer först.
Anmälan måste in till UEAB redan till 26 februari !”
(Ingrid Isaksson, finns på tel.  070-681 21 67.  Övriga i fibergruppen finns under fliken Kölingareds Fiber).

 

Många vandrade nygammal led

Vildmarksleden, Kölingareds Byalags vandringsled vid Årås, har fått två nya sträckor. I söndags var det dags för invigning och premiärgång.

Arrangemanget ingick i Sjuhärdskommunerna årliga Vandringsfestival. Vädergudarna bjöd på strålande septemberväder med sol från klarblå himmel. Ett 70-tal vandrare testade under dagen skogarna runt Årås.
Utökningen av leden ingår i ett Leaderprojekt. Följdriktigt var det också verksamhetsledaren för Leader Sjuhärad, Annika Andersson, som höll invigningstalet och klippte det blågula bandet innan deltagarna drog iväg.
Askugn
Det som hänt under hösten är att byalaget röjt upp en stig på en av de numera skogbevuxna mosstegarna väster om Årås. Den ny stigen leder fram till resterna av den askugn som baron Pfeiff byggde på 1800-talet  för framställning av aska. Under sin tid på Årås odlade han upp en stor del av godsets mossmarker. Men mossjordarna är fattiga på näringsämnen.  Askan som producerades, när stora mängder lövved brändes i ugnen, gav när den spred ut över mosstegarna ett nödvändigt tillskott av fosfor och kalium. Ett kulturminne från en flydd epok som nu har blivit tillgängligt.
Skog på mosse
Den andra förändringen finns mitt ute i Vitamossen. Där anlade i mitten av 1970-talet Skogshögskolan ett 12 hektar stort diknings- och gödslingsförsök, fördelat på 60 försöksrutor. Vandringsleden går nu in i den södra delen av området och passerar där genom ett antal försöksrutor. Försöket avslutades i slutet av 1980-talet då man istället för oron för en kommande virkessvacka började se dikning och gödsling av mossmarker som ett hot. Dikena i området växer nu sakta igen. Effekterna av de åtgärder som utfördes, när försöket var igång’ är tydligt avläsbara för alla som väljer den nya sträckningen. Skogsmästare Jan Filipsson, Fivlered, har inventerat området och på ett antal skyltar redovisas aktuell beståndsdata.
För att göra området tillgängligt har byalaget byggt broar över ett antal diken. Mer jobb väntar ute i mossen i form av spångar eller liknande när den nya leden blivit tilltrampad av ytterligare något hundratal besökare.

Huvudparten av gruppen som jobbat med brobyggen och röjningar för den utökade Vildmarksleden bemanna i söndags invigningsvandringens ”matkontroll”  från v. Byalagets ordförande Mikael Hallgren, Ingrid och Tomas Jakov, Gösta och Mona-Lis Knutsson. 

Dagens invigningstalare Annika Andersson, verksamhetsledare för Leader Sjuhärad, på upptäcktsfärd efter nytrampad stig i Vitamossen…

….. å så den obligatoriska noteringen i gästboken innan leden går upp på Långåsen och vidare
mot Jogen och målet vid Årås.

 

 

Ny led öppnar 3 september

Söndag 3 september, med start klockan 13, inviger Byalaget två nya sträckor på Vildmarksleden. Samling vid Årås med invigningstal av Annika Andersson, verksamhetsledare för Leader Sjuhärad, därefter vandring i egen takt. Valfri sträcka,  8 eller 4 kilometer. ”Matkontroll” ute i skogen där byalaget bjuder på korv/hamburgare och dryck. Tipstävling efter båda slingorna.

Genom tillkomsten av de nya sträckorna får besökarna bekanta sig med en askugn, belägen ute i den tidigare odlade mossen, samt ett skogsförsök mitt ute i Vitamossen. Arbetet med iordningställandet av de nya sträckorna pågår för fullt.

Välkommen den 3 september! hälsar Tomas Jakov, Mikael Hallgren, Ingrid Jakov, Marita Hallgren och Gösta Knutsson, från en av de nylagda broarna ute på Vitamossen.

Resultat – Tipspromenad 6 augusti

Resultat  tipspromenad  vid Årås kvarn 31 juli
Rätt svar:
1.        Kronprinsessan Viktoria
2         Stig Dagermann
3         Ca 4000 mil
4         1500 kg
5         5 gånger
6         Att du kan tanka naturgas/biogas här
7         Elon Musk
8         Mullsjö
9         Toyota Corolla
10       28 mil
11       Skadliga ämnen
12       Saab och Renault
13       i Sydamerika
14       Bärgaren
15       Brasilien
Skiljefråga;  200
Vinnare:  Bo Henningsson    15 rätt
                 Sofia Henningsson  11 rätt
                 Martin Jansson        11 rätt

Resultat – Tipspromenad 30 juli

Resultat  tipspromenad  vid Årås kvarn 30 juli
Rätt svar:
1.        X    4 par
2         2    En kall grönsakssoppa
3         2    Bymoln
4         1    Hon får ont i magen
5         X    Kay Pollak
6         1    Rågmjöl
7         X    Bröta
8         X    Wilhem den 1:e av Oranien
9         1    Löven
10       2    Håkan Hellström
11       2    En platt-tv
12       1    23 st
13       X    Honblommorna
14       X     ca 700-800 lumen
15       1    Mariestad
Skiljefråga;  60
Vinnare:  Josefina Carlsson    11 rätt (63)
                 Anita Kallagher   11 rätt  (50)