Brödbakardag på Hembygdsgården

Lördag 12/9 var bakugnen riktigt uppvärmd tack vare att eldning påbörjades på torsdagen.
Bakningen sköttes av ungdomar eftersom personer över 70+ inte skall träffas inne, allt
enligt FHM. De äldre fick sköta försäljning av bröd och fika ute i partytältet.

En summering av dagen: Ett 80-tal brödkakaor och c:a 40 ”rörökakor” hade en strykande åtgång.

Kölingaredsborna hade anammmat FHM anmodan, det var väldigt glest vid kaffeborden.

                                                                

Bygglov klart för ”Södra flygeln” i Årås

Dagarna före årets byggnadsvårdsläger i Årås fick föreningen klartecken för ombyggnad av ”Södra flygeln” (tidigare arrendatorsbostaden). Därmed kunde arbetet med renoveringen påbörjas under lägerdagarna.
Avsikten är att huset i framtiden skall innehålla åtta övernattningsrum med hotellstandard, fyra på varje våning. En förändring som kräver bygglov från kommunen. Eftersom det handlar om en gammal kulturbyggnad, byggår 1770, har bygglovsansökan krävts ett omfattande ritnings- och planarbete för att få ihop ”kulturmiljö och brandsäkerhet”.
– Nu är den formella delen klar. Det känns skönt. Direkt i höst startar vi med en kostnadsberäkning av de olika delarna i projektet, Därefter måste finansieringen säkras, förklarar föreningens ordförande Jens Böhn.
Det 10 dagar långa byggnadsvårdslägret gav dock möjlighet till en mjukstart inriktad på renovering av de lerklinade timmerväggarna i två av rummen i bottenvåningen. Tanken är att samtliga rum i bottenplanet skall återfå sitt utseende från tidigare. Övervåningen renoverades runt 1920 och där kommer den tidens ideal att avspeglas.
Välbesökt läger
Årets byggnadsvårdsläger vid Årås var för övrigt det mest välbesökta någonsin. 14 kulturintresserade byggnadsvårdare från olika delar av landet slöt upp och fick under ledning av kunniga hantverkare syssla med fasadputsning, fönsterrenovering, färgkokning, snickeri och som nämnts lerkling. Allt utom lerklining (och målning av Drängstugan) var inriktat på herrgården. Nu skönjer man också slutet på renoveringen av herrgårdens exteriör. Till nästa sommar planeras lite kompletterande snickerier, målning och fönsterlagning, sedan skall det vara klart.

 

Mustig Skördefest i Åråsparken

 

 

Nästa söndag, 6 september, blir det försäljning av lokalproducerade grönsaker och andra produkter i parken vid Årås säteri, Kölingared.

Det är bygdegårdsföreningen Årås kvarn som för andra året i rad arrangerar en skördemarknad med deltagande av ett 10-tal lokala producenter och konsthantverkare.
– Utöver produkter från vår egen köksväxtodling blir det ett rikt utbud av andra lokalproducerade produkter som sylt/saft, ostkaka, ägg, charkvaror, bröd, konsthantverk, blommor m.m. Självklart är också kvarncaféet öppet, säger Ida Brogren, värdinna för Årås kvarn och en dem som håller i arrangemanget.
Med hänvisning till den coronatid som vi lever i förklarar hon;
-Marknadsstånden kommer att stå utspridda i vår tjusiga park, om det regnar är vi på dansbanan. Hur som helst: utomhus, med säkert avstånd mellan varandra!
Nytt för året är att Knätte hembygdsförening är på plats med sitt äppelmusteri.
– Den som vill förvandla sina äpplen till must tar med sig rena och fina äpplen samt kärl för den färdiga musten, råder ordföranden i hembygdsföreningen, Göran Efraimsson. Kostnad 7:- kr per liter must.

Upprustningen av Tåhultsvägen påbörjas nästa år

Äntligen! Efter mängder av uppvaktningar, telefonsamtal, insändare och andra åtgärder finns nu upprustningen av Tåhultsvägen med i nästa års underhållsbudget.
– I slutet av 2022 räknar vi med att arbetet skall vara klart, säger Ryno Nilsson, trafikverket, Halmstad.

Vägstumpen mellan Kölingareds kyrka och Tåhult har i decennier varit den felande länken i väg 1882 mellan Mullsjö och Dalum. För utvecklingen i Kölingared har den gropiga och dåliga vägen varit ett hinder och ständigt bekymmer för alla sockenbor som har sina arbeten i Mullsjö och orterna öster därom. Byalaget har haft vägen högt på sin åtgärdslista i många år. Kommunens ledande politiker har återkommande fått information. För något år sedan låg en upprustning av väg 1884 högts på kommunens ”önskelista” men det räckte inte ända fram utan i slutändan blev Kölingared omspunget av andra projekt. Nu ser det dock lite mer positivt ut.
– Vi har den med i 2021 och 2022 års underhållsbudget. Avsikten är att väghållaren i kommunen, NCC, skall svara för förstärkningsarbetet, berättar Ryno Nilsson, Trafikverket Halmstad, Vi har valt att behålla nuvarande sträckning och bredd och kan därmed genomföra åtgärderna via våra underhållsmedel. I annat fall krävs ny vägplan m.m. vilket i sin tur skulle försena projektet ytterligare ett antal år.
För trafikanterna blir det bökigt några månader. Förmodligen kommer arbetet att påbörjas under hösten nästa år. Sedan kommer bilarna att få packa vägkroppen under våren sommaren 2022 innan beläggningen läggs på.
– Med tanke på att slutresultatet blir en väg med betydligt högre standard än  idag hoppas jag att alla kommer att ”stå ut med detta”, sammanfattar han.

Li slutar – Ida och AnnaGulla nya värdinnor för Årås kvarn

 

Årås kvarn och vandrarhem har fått ny värdinnor. Det är Ida Brogren och AnnaGulla Eggertsdottir som i fortsättningen kommer att dela på uppdraget som ansvariga för verksamheten.
Skiftet på värdinneposten skedde i samband med ÅA-lagets traditionella arbetsförmiddag (28 juli). Ordföranden Jens Böhn framförde föreningens tack till Li Nordstrand för hennes insatser och hälsade Ida och AnnaGulla välkomna.
Li Nordstrand flankerad av (till v.) AnnaGulla Eggertsdottir och Ida Brogren.

Populära trädgårdskurser skapade nytt i Åråsparken

Årets trädgårdssommar i Åråsparken startade med två veckoslutskurser. Den första i början av maj. Uppföljaren en månad senare, i mitten av juni. Båda kurserna blev snabbt fullbokade, totalt deltog ett 20-tal trädgårdsintresserade.
Nilla Bygdén och Anna Theorin, till vardags trädgårdsmästare på Vinsarp-Lönnarp respektive Lerum svarade för den teoretiska och praktiska kunskaps-förmedlingen. När den andra kurshelgen avslutades var också årets köksträdgård anlagd och klar. Allén vid landsvägen hade kompletterats med åtta nya lindar. Nya plommon- och äppelträd hade tillkommit, Ett område norr om ”Gyllenstiernas källare” hade fått nysådd gräsmatta och runt gårdsplanen fanns en ny måbärshäck på plats. (Foto: Ida Brogren o. Sven-Olov Larsson)

Renoverad stödmur i Åråsparken

Stödmuren i norra delen av Åråsparken renoverades under försommaren. Föreningens ordförande Jens Böhn siktar in rätt nivå, Andreas Leander sköter spakarna i grävmaskinen. Med den här insatsen är nu cirka 600 meter sten- stöd- och terassmurar upprustade.

Återblick … Årsmöte i byalaget

Byalaget och Årås kvarn hann klara av sina årsmöten innan coronaviruset slog till och stängde nästan all föreningsverksamhet.
Byalaget samlades som vanligt sista måndagen i februari. Torbjörn Kjellin inledde med en exposé över de senaste 23 årens händelser i bygden, som de speglats i  ”Kölingareds Nyheter”.  Cirka 70 nummer har producerats under den tiden, flertalet med Torbjörn Kjellin som ansvarig utgivare. Samtliga nummer hade han samlat i en pärm som nu överlämnades till hembygdsföreningen för förvaring i hembygdsgården.
Vägar och bredband
I verksamhetsberättelsen för 2019 noterar Byalaget bl.a. att de södra och centrala delarna av socknen under året fick fiberanslutning indragen via Ulricehamns Energi. För de norra och sydöstra delarna av socken saknas fortfarande tidsplan för utbyggnaden. I föreningens verksamhetsplan för 2020 klubbades därför fortsatta ansträngningar för att åtgärda bristerna inom all infrastruktur, alltså både bredband och vägar. Styrelsen fick också uppdrag att bevaka så att Trafikverkets hot mot vägbelysningen i området kan avvärjas. Föreningen tar fortsatt ansvarar för skötsel och underhåll av Vildmarksleden (via en särskild arbetsgrupp), centrumplatsen vid kyrkan samt Varpaledsbadet, det senare på uppdrag av Ulricehamns kommun.
Ekonomin visade ett överskott på 5 300 kronor. Kassabehållningen uppgår till cirka 190 000 kronor.
Styrelse
Styrelsevalet resulterade i ett par omkastningar; Lars Johansson, Askåsen, gick upp som ordinarie ledamot och Malin Iversen, Tåhult, tog i stället plats som suppleant. Föreningens ordförande Fia Böhn, Jeriko, omvaldes. Omval blev det också på ordinarie ledamoten Martin Davidsson, Bengtshemmet och suppleanten Mathias Voller Tumla.
Valda med ett år kvar, ordinare; Gösta Knutsson, Udden, Ingrid Isaksson, Torpa och Sofia Krause, Kohagen. Suppleanter: Tomas Jacov, Marbohemmet och Fredrik Krause, Klastorp.
Revisorer är Barbro Andersson och Bernt Enghardt med Christer Spjuth som ersättare.
Valberedningen består av Anna-Lena Krause, sammankallande, och Emelie Karlsson,

Återblick 2… Årås kvarn bantade styrelsen

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, med cirka 300 medlemmar, bantade vid sitt årsmöte antalet ledamöter i styrelsen.
Vid årsmötet 2018 meddelade styrelsen att man önskade genomföra en stadgeändring där man slopar valet av suppleanter. De nya stadgarna som antogs  första gången vid fjolårets årsmöte fastställdes nu. Där sägs att styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter.
Till ordförande omvaldes Jens Böhn. Ett år kvar av mandattiden har Jan Holm, Gösta Isaksson, Bengt-Olof Magnusson samt Lennart Bergquist. För två år omvaldes Arne Johansson, nyvaldes: Thomas Sandahl, Emelie Nyreröd-Sandahl samt Gerd Hallin.
Ingvor Carlander, Håkan Hammarsand samt Jan Stålkrantz lämnade sina platser och avtackades av ordföranden för sina insatser i föreningen.
Revisorerna Marlena Klasson och Hasse Lindgren omvaldes. Likaså suppleanterna Britta Folkesson och Jan Forsman.
Ingemar Melander lämnade valberedningen ett år i förväg. I hans ställe valdes Håkan Hammarsand. Ingrid Isaksson nyvaldes på tre år och Karl-Eric Claesson har två år kvar.  
Ombyggnad
En omfattande verksamhetsplan för 2020 med många olika arrangemang fastställdes. Flera traditionella aktiviteter återkommer; som Midsommarfest, söndagscaféer, veteranfordonsdag och julmarknad. Arbetet med upprustningen av parken och herrgårdsbyggnaderna fortsätter. Bland annat planeras en ombyggnad av arrendatorsbostaden när bygglov och finansiering är klart.   Resultatet för 2019, före avskrivningar, uppgick till 97 000 kronor. Föreningens tillgångar beräknas vid årsskiftet till 4,6 miljoner.
Budgeten för 2020, med en omsättning på nära en miljon kronor och beräknat överskott på cirka 90 000 kronor, fastställdes.
Kärvt år väntar
Allt detta hände de första dagarna i mars, sedan kom som bekant coronaepidemin. För Årås kvarn innebär det att huvuddelen av vårens arrangemang har ställts in. Likaså har ett flertal uthyrningar för bröllopsfester skjutits på framtiden eller helt avbokats. – Under året var 15 bröllop inbokade under tiden maj – oktober, berättar föreningens kassör Gösta Isaksson. Av dessa är fem ombokade till 2021, fyra  avbokade. Sex inplanerade bröllop under perioden aug – oktober finns ännu kvar, hur det blir med dessa avgörs av den fortsatta utvecklingen.  
– Beläggningen i vandrarhemmet är inte alls som vanligt, hittills har endast strögäster bokat in sig. Det innebär förstås ett betydelsefullt intäktsbortfall. Föreningen har sökt bidrag ur det statliga stödpaketet till kulturen, men om vi kan få del av det är osäkert eftersom de sökta bidragen vida överstiger de avsatta medlen. Klart är att coronaepidemin helt förändrat föreningens ekonomiska situation, konstaterar han.