Populära trädgårdskurser skapade nytt i Åråsparken

Renoverad stödmur i Åråsparken

Stödmuren i norra delen av Åråsparken renoverades under försommaren. Föreningens ordförande Jens Böhn siktar in rätt nivå, Andreas Leander sköter spakarna i grävmaskinen. Med den här insatsen är nu cirka 600 meter sten- stöd- och terassmurar upprustade.

Återblick … Årsmöte i byalaget

Byalaget och Årås kvarn hann klara av sina årsmöten innan coronaviruset slog till och stängde nästan all föreningsverksamhet.
Byalaget samlades som vanligt sista måndagen i februari. Torbjörn Kjellin inledde med en exposé över de senaste 23 årens händelser i bygden, som de speglats i  ”Kölingareds Nyheter”.  Cirka 70 nummer har producerats under den tiden, flertalet med Torbjörn Kjellin som ansvarig utgivare. Samtliga nummer hade han samlat i en pärm som nu överlämnades till hembygdsföreningen för förvaring i hembygdsgården.
Vägar och bredband
I verksamhetsberättelsen för 2019 noterar Byalaget bl.a. att de södra och centrala delarna av socknen under året fick fiberanslutning indragen via Ulricehamns Energi. För de norra och sydöstra delarna av socken saknas fortfarande tidsplan för utbyggnaden. I föreningens verksamhetsplan för 2020 klubbades därför fortsatta ansträngningar för att åtgärda bristerna inom all infrastruktur, alltså både bredband och vägar. Styrelsen fick också uppdrag att bevaka så att Trafikverkets hot mot vägbelysningen i området kan avvärjas. Föreningen tar fortsatt ansvarar för skötsel och underhåll av Vildmarksleden (via en särskild arbetsgrupp), centrumplatsen vid kyrkan samt Varpaledsbadet, det senare på uppdrag av Ulricehamns kommun.
Ekonomin visade ett överskott på 5 300 kronor. Kassabehållningen uppgår till cirka 190 000 kronor.
Styrelse
Styrelsevalet resulterade i ett par omkastningar; Lars Johansson, Askåsen, gick upp som ordinarie ledamot och Malin Iversen, Tåhult, tog i stället plats som suppleant. Föreningens ordförande Fia Böhn, Jeriko, omvaldes. Omval blev det också på ordinarie ledamoten Martin Davidsson, Bengtshemmet och suppleanten Mathias Voller Tumla.
Valda med ett år kvar, ordinare; Gösta Knutsson, Udden, Ingrid Isaksson, Torpa och Sofia Krause, Kohagen. Suppleanter: Tomas Jakov, Marbohemmet och Fredrik Krause, Klastorp.
Revisorer är Barbro Andersson och Bernt Enghardt med Christer Spjuth som ersättare.
Valberedningen består av Anna-Lena Krause, sammankallande, och Emelie Karlsson,

Återblick 2… Årås kvarn bantade styrelsen

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, med cirka 300 medlemmar, bantade vid sitt årsmöte antalet ledamöter i styrelsen.
Vid årsmötet 2018 meddelade styrelsen att man önskade genomföra en stadgeändring där man slopar valet av suppleanter. De nya stadgarna som antogs  första gången vid fjolårets årsmöte fastställdes nu. Där sägs att styrelsen skall bestå av ordförande samt minst sex och högst åtta övriga ledamöter.
Till ordförande omvaldes Jens Böhn. Ett år kvar av mandattiden har Jan Holm, Gösta Isaksson, Bengt-Olof Magnusson samt Lennart Bergquist. För två år omvaldes Arne Johansson, nyvaldes: Thomas Sandahl, Emelie Nyreröd-Sandahl samt Gerd Hallin.
Ingvor Carlander, Håkan Hammarsand samt Jan Stålkrantz lämnade sina platser och avtackades av ordföranden för sina insatser i föreningen.
Revisorerna Marlena Klasson och Hasse Lindgren omvaldes. Likaså suppleanterna Britta Folkesson och Jan Forsman.
Ingemar Melander lämnade valberedningen ett år i förväg. I hans ställe valdes Håkan Hammarsand. Ingrid Isaksson nyvaldes på tre år och Karl-Eric Claesson har två år kvar.  
Ombyggnad
En omfattande verksamhetsplan för 2020 med många olika arrangemang fastställdes. Flera traditionella aktiviteter återkommer; som Midsommarfest, söndagscaféer, veteranfordonsdag och julmarknad. Arbetet med upprustningen av parken och herrgårdsbyggnaderna fortsätter. Bland annat planeras en ombyggnad av arrendatorsbostaden när bygglov och finansiering är klart.   Resultatet för 2019, före avskrivningar, uppgick till 97 000 kronor. Föreningens tillgångar beräknas vid årsskiftet till 4,6 miljoner.
Budgeten för 2020, med en omsättning på nära en miljon kronor och beräknat överskott på cirka 90 000 kronor, fastställdes.
Kärvt år väntar
Allt detta hände de första dagarna i mars, sedan kom som bekant coronaepidemin. För Årås kvarn innebär det att huvuddelen av vårens arrangemang har ställts in. Likaså har ett flertal uthyrningar för bröllopsfester skjutits på framtiden eller helt avbokats. – Under året var 15 bröllop inbokade under tiden maj – oktober, berättar föreningens kassör Gösta Isaksson. Av dessa är fem ombokade till 2021, fyra  avbokade. Sex inplanerade bröllop under perioden aug – oktober finns ännu kvar, hur det blir med dessa avgörs av den fortsatta utvecklingen.  
– Beläggningen i vandrarhemmet är inte alls som vanligt, hittills har endast strögäster bokat in sig. Det innebär förstås ett betydelsefullt intäktsbortfall. Föreningen har sökt bidrag ur det statliga stödpaketet till kulturen, men om vi kan få del av det är osäkert eftersom de sökta bidragen vida överstiger de avsatta medlen. Klart är att coronaepidemin helt förändrat föreningens ekonomiska situation, konstaterar han.

Hembygdsföreningen höll årsmöte i luftigt miljö

Foto: Torbjörn Kjellin

Coronaepidemin förändrade i år helt förutsättningarna för hembygdsföreningens årsmöte. I stället för sista söndagen i mars genomfördes det nu på Norges nationaldag, 17 maj.

Folkhälsomyndighetens uppmaning om fysiskt avstånd mellan deltagarna vid olika möten följdes nogsamt. Därtill drog en frisk och kylig vind genom arenan vid Årås kvarn där de 20-talet årsmötesdeltagarna satt väl utspridda.
Föreningens ordförande Katarina Bladh redovisade fjolårets verksamhet och konstaterade bland annat att föreningens återupptagit den traditionella bakdagen. Ett nytt inslag var ”Antikrundan” som lockade många besökare till hembygdsgården. De traditionella aktiviteterna som nationaldagsfirande, grillfest, husförhör m.m. samlade som vanligt många intresserade. Ekonomiskt gav verksamheten ett överskott på drygt 2 000 kronor. Det egna kapitalet vid årsslutet uppgick till 111 000 kronor.
Styrelseval
Till ordförande för 2020 omvaldes Katarina Bladh. Som ledamöter för två år omvaldes: Nicklas Bladh, Vråna och Lars Johansson, Torpa. Nyvaldes; Anders Engström, Skogsborg.
Suppleanter; Rolf Kleinhans Bukowski, omval. Ingrid Jakov och Elina Reiver, nyvald.
(I styrelsen ingår som ordinarie ledamöter även Gösta Knutsson och Li Nordstrand båda med ett år kvar av sin mandattid).
Till revisorer omvaldes Bernth Enghardt och Lars Viktorsson med Mikael Hallgren som ersättare. Valberedning; Britt-Marie Melander (sammankallande) och Mona-Lis Knutsson.

Torbjörn först med el-bil i Kölingared

 

 

 

 

Sedan någon månad trafikeras vägarna i Kölingared med omnejd av en elbil. En KIA eNiro.  Den är mitt bidrag till miljön och fungerar alldeles utmärkt, tyst och smidig, säger ägaren Torbjörn Kjellin.

Vi träffar honom utanför garaget i Svensholm där han just svängt in efter en utflykt till Mullsjö.
– Hittills har jag kört cirka 500 mil. Det mesta är korta turer. Batteriet har en beräknad kapacitet som räcker för cirka 45 mil. När jag var på besök i Örebro hittade jag ett parkeringsgarage som var utrustat med några laddstolpar. Jag parkerade och ”tankade” för 90 kronor och körde sedan hem med god marginal. Vid resorna i närområdet blir det, som idag, hemmaladdning där jag räknar med en elkostnad motsvarande cirka två kronor per mil.
Driftkostnaden blir alltså betydligt lägre än för bensin eller diesel, konstaterar han.
– På plussidan finns också att övergången till elbil stimuleras med låg skatt. Däremot är inköpspriset högt. Den här bilen, som har en elmotor på 204 hk, kostar cirka 370 000 kronor, efter ett bonusavdrag på 60 000 kronor.
Vid 2000 mils körning per år kan man räkna med en besparing på 15 000 kronor per år. Så för min del tar det cirka 8 år innan jag hämtat hem merkostnaden. Å då kanske det av andra skäl är dags att sluta med bilkörning, men det är en inget jag grubblar över just nu.
Genomgående positiva omdömen, finns det ingen svaghet förutom priset?
– Det som stör mig är att den inte kan förses med dragkrok. I övrigt har jag inget att klaga på – tvärtom en trevlig och rolig bil. Och så släpper den inte ut en massa klimatstörande ämnen, summerar han.

Energiladdad kritik mot utebliven fiber

Energi, i dubbel mening, präglade Byalagets årsmöte, som hölls i Årås kvarn. Bengt Olsson, Timmele, startade med en sakkunnig genomgång av möjligheterna för egen produktion av el via solen.

När sedan kommunalrådet Roland Karlsson tog till orda om den förestående utbyggnaden av fiber på kommunens landsbygd möttes han av många energifyllda frågor och argument. Ulricehamns Energi, UEAB, som ansvarar för utbyggnaden av fiber i kommunen, skickade i början av februari ut brev med erbjudande om anslutning till ett kommande fibernät. Många blev glada. Mindre glada blev den halva av socknen som inte fick något brev.
Budskapet till kommunalrådet ”vi accepterar ingen delning av socknen” alla skall med, var tydlig. Han förklarade också att de politiska ambitionerna syftar till fiber åt alla. Många menade dock att uppdraget till Ulricehamns energi var för otydligt.
– Det talas om 90 procents täckning. Allt tyder på att tjänstemännen på UEAB tar fasta på den siffran och inriktar sig på de bygder där det är tätast mellan gårdarna och bygger där det lönsammast. Vi släppte planerna på en fiberförening när UEAB erbjöd sig att bygga fiber i hela området. Nu sviker man. Utkanterna blir utan, vi har i vart fall inte sett något som visar att det finns långsiktiga planer på utbyggnad i östra delen av socknen, sade Mikael Hallgren.
Roland Karlsson sade sig förstå upprördheten och lovade att ta med sig frågan till ledningen för Ulricehamns Energi.
– Mer var kanske inte att vänta idag. Nu ligger frågan hos den politiska ledningen – återstår att se vad som händer, summerade Christer Spjuth, Vråna. Han är en av de många i Österbo och Tåhults rotar som för närvarande inte omfattas av fiberplanerna.

Fia Böhn ny ordförande i Byalaget

Kölingareds Byalag valde vid sitt årsmöte i måndags (26/2) Fia Böhn, Jeriko, till ny ordförande. Hon efterträder Mikael Hallgren som efter sex år lämnar sitt uppdrag.

Veteranen Jens Böhn, Kölingsholm, som varit med i styrelsen allt sedan byalaget bildades 1999, lämnade sin post. Likaså Tina Linde, Tåhult, som flyttat från orten.
Nya ordinarie ledamöter blev Martin Davidsson, Bengtshemmet, samt Malin Iversen, Tåhult. Till suppleant omvaldes Mathias Woller, Tumla, nyvaldes Lars Johansson, Askåsen, samt Tomas Jakov, Marbohemmet.
Barbro Andersson, Matsaruder, omvaldes till revisor och Christer Spjuth, Vråna, blev ny revisorssuppleant.  Anna-Lena Krause, Österbo, blir valberedare tillsammans med Helén Linde, Tåhult, (sammankallande).
Loppis upphör
Årsmötet som leddes av Christer Spjuth, Vråna, klubbade i rask takt verksamhets- och ekonomirapporten för 2017. Byalaget har i vanlig ordning ansvarat för skötseln av Centrumplatsen, Vildmarksleden och Varpaledsbadet. I samverkan med Kölingsholms rote arrangerades den traditionella påskbrasan, samt Kölingaredsdagen, båda med god uppslutning.
Under flera år har Byalagets Loppis på Årås gett föreningen ett välbehövligt tillskott till ekonomin. Minskad omsättning i kombination med svårigheten att få personal till verksamheten gjorde att fjolåret blev sista året för loppisen i byalagets regi.
Överskott
Kölingareds Nyheter och Hemsidan www.kolingared.se  har i vanlig ordning spridit information om ”vad sig i bygden tilldragit”. En annonskampanj i Ulricehamns Tidning om vad som händer under sommarveckorna genomfördes. Intresset för medverkande föreningar och företag har dalat konstaterar styrelsen som inte ser skäl till fortsättning.
Fibergruppen har under året haft löpande kontakt med Ulricehamns Energi vad gäller den planerade fiberutbyggnaden. Propåer om effektivare samverkan mellan Vattenfall och UEAB har framförts till båda bolagen.
Årets verksamhet gav ett överskott på 1272:- kronor. Behållningen vid årsskiftet var 179 174 kronor.
Styrelse
Styrelse för 2018:
Ordförande Fia Böhn, Jeriko
Ordinarie ledamöter: Martin Davidsson, Bengtshemmet, Berit Persson, Hjälmen, Malin Iversen, Tåhult, Gösta Knutsson,Udden, samt Ingrid Isaksson, Torpa.
Suppleanter: Mathias Woller, Tumla, Lars Johansson, Askåsen, Fredrik Krause, Kölingsholm, Tomas Jakov, Marbohemmet.

Byalagets nyvalda ordförande Fia Böhn, Jeriko, flankerad av avgående ordföranden Mikael Hallgren, till v. och mångårige styrelseledamoten Jens Böhn.

Fiberinformation på Byalagets årsmöte

För en tid sedan fick ett antal hushåll i Kölingared erbjudande om att ansluta sin fastighet till kommunens (UEAB:s) fibernät. Hela östra delen av socknen lämnades dock utanför. Besvikelsen är stor och vid byalagets årsmöte på måndag, 26 februari, ställs ansvarig politiker till svars.

Det är Roland Karlsson, kommunstyrelsens 1:e vice ordförande, som får förklara varför ett av kommunens  bolag ”klyver bygden”.
– Vi kan förstå att man vill bygga ut stegvis och att hela östra delen av kommunen kanske inte kan förses med fiber vid ett och samma tillfälle. Men genom att erbjuda vissa delar fiber, utan att samtidigt informera övriga om vad man tänker göra i deras område skapar en begriplig känsla av utanförskap. ”Kommer vi som bor i ytterområdet av kommunen att helt lämnas åt sidan? ”.  Den här bristen på information reagerar vi med skärpa mot, säger Ingrid Isaksson, Torpa, ordförande i byalagets fibergrupp. Roland Karlsson har infrastrukturen och fiberutbyggnaden på landsbygden ”på sitt bord”. Jag hoppas att han på måndag kan ge svar på hur kommunens utfästelser om fiber på landsbygden kommer att förverkligas, avslutar hon.

Årsmötet hålls i Årås kvarn med start klockan 19,00. Utöver fiberinformationen kommer Bengt Ohlsson, Timmele, och berättar om möjligheterna att tillverka egen el via solpaneler. Och så sedvanliga årsmötesförhandlingar samt fika med den traditionella semlan.

Äntligen – fiberutbyggnad på gång

Nu, äntligen planerar Ulricehamns Energi för fibernät i våra bygder. Om allt går som planerat skall fiberanslutningarna vara klara före jul.

I veckan har samtliga hushåll i Kölingared, Böne, Knätte, m.fl. fått brev med information om den planerade fiberutbyggnaden. Förutom foldrar med information om digitala motorvägar fanns det även en kortfattad information om hur själva arbetet med avtal, personliga besök, grävning osv är planerat. Bland allt detta material finns också ett avtalsformulär.

-Lätt att missa. Men gör inte det, säger Mikael Lundh, arbetsledare på Ulricehamns Energi.  Senast 26 februari vill vi ha blanketten. Så fort vi får in anmälningarna kommer arbetet med projektering, besök hos fastighetsägarna m.m att påbörjas.

Men, som alltid finns ett men. Nu handlar det om tillräcklig uppslutning, understryker han. Och förtydligar att med tillräckligt menar UEAB 80 procents svar.

Kostnaden för anslutningen är satt till 23 700 kronor. Enligt den finstilta texten i avtalet tillkommer 10 000 kronor per ytterligare byggnad/anslutning.  Genom att gräva sista biten själv, från tomtgräns till huset/byggnaden, kan man minska kostnaden med 1 500 kr.

I ett e-postmeddelande skriver ordföranden i Byalagets fibergrupp Ingrid Isaksson: ”Den anmälan som gjordes tidigare har visat att intresset för Fiber är stort i Kölingared. Det har hjälpt till att UEAB nu projekterar för ”Norra Ulricehamn”.  Sprid gärna detta och uppmuntra grannar att också sända in anmälan. Lite är det så att vi konkurrerar med andra delar av kommunens landsbygd och där intresset är störst kommer först.
Anmälan måste in till UEAB redan till 26 februari !”
(Ingrid Isaksson, finns på tel.  070-681 21 67.  Övriga i fibergruppen finns under fliken Kölingareds Fiber).