månadsarkiv: april 2015

Årås kvarn vann prestigefyllt Leader-pris

Årås kvarn blev vinnare när Leader Sjuhärad avslutade programperioden 2007-2014 med en galakväll i Borås.  Bland de projekt som genomförts under åren hade Leaders styrelse utsett fem projekt i fem olika kategorier. Vid galan korades det bästa projektet i respektive kategori.

Årås kvarn genomförde under 2011-2012 ett Leader-projekt ”Årås konferens & Gästgifveri”. Syftet var att ta fram en plan, handlingar, kostnadsberäkningar m.m. för hur huvudbyggnaden samt flyglarna vid Årås skall kunna nyttjas i framtiden. Projektet var nominerat i kategorin entreprenörskap. I den gruppen återfanns även Humla Torg, Sjuhäradsmat, Turism i Sjuhärad sam Destination Viskan. Vinnare blev alltså Bygdegårdsföreningen Årås kvarn, vilket innebar att ordföranden Jens Böhn, tillsammans med Sven-Olov Larsson (som var projektledare) fick äntra scenen och ta emot utmärkelsen. Juryn skriver i sin motivering bland annat; ”Med engagemang för sin hembygd och entreprenörskap visar föreningen att det går att skapa ett besöksmål på landsbygden. Ett besöksmål som väl uppfyller gästens behov och önskemål samtidigt som föreningen återskapar en historisk miljö som riskerat att försvinna utan föreningens vilja och engagemang”.

Leadermässa - Jens med blommor

Leadermässa - Monter info
Samtliga nominerade projekt fanns på plats med en monter som presenterade projektet. Jens Böhn berättade om Årås. Leadermässa - motivering

 Juryns motivering. Priset?  Ära, blommor, diplom och 1000 kronor till föreningen.