månadsarkiv: maj 2013

Byggnadsvårdsläger till specialpris

Svenska Byggnadsvårdsföreningen arrangerar tillsammans med Bygdegårdsföreningen Årås kvarn ett Byggnadsvårdsläger vid Årås tiden 9 – 21 juni.
Det finns plats för ytterligare några deltagare. Den som inte har möjlighet att deltaga i hela lägret är välkommen att vara med under kortare tid till följande specialpris;
1)     Dagtid utan övernattning med lunch och kvällsmåltid inkluderat 400 kr per dag.
2)     Per dag inklusive övernattning på vårt vandrarhem inklusive måltider 500 kr per dygn.

Ytterligare upplysningar och anmälan;  Jens Böhn telefon 0705 316155 eller Jan Holm 0702 548477 eller mail till info@araskvarn.nu
Avgiften sätts in på Bankgiro 5400-2175

Morsdags kaffet njöts vid Årås kvarn

mors dag aras webb

Årås kvarn var det givna målet för många av söndagens Morsdags firare. Kaffeborden i både trädgården och caféet var välfyllda under större delen av eftermiddagen. Bygdegårdsföreningens Barbro Andersson (bilden) var en av många flitiga medlemmar som såg till att gästerna trivdes.
Förutom kaffe till Mor lockade Byalagets loppis, i smedjan, med många nya prylar.
– Det har varit en lyckad eftermiddag, sade dagens loppisföreståndare Rolf Kleinhans-Bukowski.
Byalaget svarade också för den traditionella tipsrundan i den vackra miljön vid Jogens strand, se resultatet nedan.

Resultat; Tipspromenad 26 maj

tips webb 1

 Mikael och Linus Hallgren (sittande) höll i årets första tipspromenad vid Årås. Tävlingssugna deltagare var bland andra Inga-Britt och Torbjörn Kjelllin, Kölingared, Nils Westfeldt, Borås, samt familjen Lars, Emma, Elisbeth och Rasmus Johansson, Kölingared. 

Byalagets tipspromenad vid Årås kvarn, den 26 maj, samlade 57 deltagare.
Vinnare: Emma Hallgren, Margareta Peterson, Monika Döbel
Rätt rad: 11222X121X11XX2
Rätt svar: Petra Mede, Myggor, 4km och 8.5km, Android, 8Kr, Turistväg, Tändspole, 1122km2, Lexus, Sebastian Vettel, 17km, 7dd, Monarkfjäril, I handen, 16st.
Skiljefråga: 4410mm

Tips webb 2Ett, kryss eller två?  Carlotte Gunnarsson, Joel Larsson, Timmele, Lisbeth och Lars-Erik Gunnarsson, Habo samt Martin och Julia Larsson, Timmele, funderade över frågorna vid söndagens tipspromenad i Årås.

 

Byalaget vårstädade

rojardag

Bildtext: En del av röjarlaget efter avslutat jobb. Från v. Mikael Hallgren, Katarina Bladh, Majlis Johansson, Lars Johansson, Marita Hallgren, Dag Lagnerö, Arne Johansson samt Torbjörn Kjellin

I lördags inbjöd byalaget till en gemensam städförmiddag. Ett 10-tal arbetsvilliga hade hörsammat kallelsen och samlades på morgonen vid Centrumplatsen, där byalagets ordförande Mikael Hallgren fördelade dagens arbetsuppgifter.
 Vid 12-tiden återsamlades en del. Då hade Varpaledsbadet städats och byggnaderna fått ny färg. Centrumplatsen var rensad från ogräs och nykrattad, gräsmattorna slagna och rastborden nyoljade. Flera av sockenskyltarna, vid infartsvägarna till socknen, blänkte i solen sedan de blivit befriade från vinterns smuts och damm. 

Fiberprojektet i gång

Nu är det klart! Byalaget får 20 000 kronor i bidrag av Leader Sjuhärad för undersökning av förutsättningarna och intresset för ett lokalt fibernät i Kölingared. Projektledare är Dag Lagnerö, Valshalla.

På sikt kommer nuvarande teleledningar att försvinna. Behovet av säkra och snabba teleförbindelser är stort. Ulricehamns kommun har startat en utbyggnad av ett fibernät som skall förse kommunens olika delar med snabbt bredband. Enligt planerna kommer fiberdragning att ske från Böne till Kölingared 2016. Det är sedan upp till de boende att avgöra om man vill organisera lokala ”byanät” som kan anslutas till stamledningen.
 – Vårt projekt, som nu startat, syftar till att kartlägga förutsättningarna och kostnaderna för ett eller flera  ”byanät” som täcker största möjliga del av socknen.  Inledningsvis kartläggs boendestrukturen, både fast- och fritidsboende. Denna matchas sedan mot möjliga anslutningspunkter till stamnätet, berättar Dag Lagnerö.
 Byalagets styrelse är styrgrupp för projektet. Personer både inom och utom styrelsen kommer att engageras, liksom också viss extern expertis.
Informationsmöten
– Med användning av schablonmässiga kostnader för bl.a. grävning och rörläggning kan en första indikation på nätets totalkostnad tas fram och presenteras för sockeninvånarna. Informationsmöten kommer att arrangeras allt eftersom projektet fortskrider, fortsätter Dag Lagnerö.
 Den här inledningsetappen, som skall vara klar till årsskiftet, finansieras huvudsakligen genom den ”lokala utvecklingcheck” på 20.000 kr, som beviljats av Leader Sjuhärad .
 Om det finns intresse för en fortsättning initieras en, eller möjligen flera, ekonomiska föreningar, ”fiberföreningar”, som tar över och driver vidare med projektering, anläggning och drift av ”byanäten.”

 

 

 

Gökottevandring vid Vållern

gokotta 2013

Peder Claesson tog täten vid torsdagens gökottevandring i terrängen runt Årås kvarn.

Den traditionella gökottevandringen, som arrangeras av Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn och Kölingareds hembygdsförening på Kristi Himmelfärds Dag, lockade i år sex personer. Bland deltagarna fanns fågelexperten Börje Ignell från Dalum.

– Jag kom hit för att detta var den enda gökottevandring i trakten som startade i rätt tid, 06.00, sade han.
Den lilla 6-mannagruppen vandrade så iväg ut längs Vållerns strand. Sjön låg spegelblank, den nyss uppstigna solen värmde gott. Fåglarna höll konsert och Börje Ignell som kan identifiera de flesta fågelläten, som vi vanliga människor vanligtvis uppfattar just som allmän fågelsång,  identifierat ett 20-tal arter under vandringen.
Vid rastplatsen. på udden med den långa sittbänken, var det dags för kafferast. Här blev vi alla sittande i nära nog en timma och bara njöt av det vackraste naturen kan uppvisa. Det var heller inte konstigt i denna stund att man kom in i en diskussion om jordens och mänsklighetens stora problem med miljöförstöring. En del förslag till lösningar kunde också vaskas fram, men hur få de styrande att lyssna?
                                                                                                         Text och bild: Torbjörn Kjellin
 

Nytt styrelseprotokoll

Protokollet från Byalagets senaste styrelsemöte är nu publicerat. Gå in på meny-raden, ställ muspekaren över Byalaget och klicka på undersidan Protokoll. Välj sedan vad du vill läsa ex.
protokoll 20130416.

I den hääärliiga våår ……..

Valborg 5 2013

Med värmande brasa, tal och sång firade Bygdegårdsföreningen Årås kvarn traditionsenligt vårens ankomst. Ett 50-tal personer hade sökt sig ut och deltog med liv och lust i sången som anfördes av Arne Johansson och Jens Böhn.

Vårtalet hölls av nya VDn för kommunens näringslivsbolag, NUAB, Ulrika Geeraedts. Hon och övriga deltagare kunde njuta av en vacker, om än kylslagen, kväll vid stranden av Vållern. När brasan falnade och de traditionella sångerna klingat ut fortsatte samvaron i kvarncaféet med fika, samtal och ytterligare sång.
Valborg 6 2013

 Ulrika Geeraedts höll vårtalet.  
Valborg 4 2013
Astrid Junesjö och svågern Curt Junesjö, Marbohemmet, firade med sång.