månadsarkiv: november 2016

Nu läggs bredband till Kölingared

fibergravning-2

Arbetet med Bredband från Böne till Kölingared pågår. I förra veckan (3 november) plöjdes kabelrören ner mellan Kölingareds kyrka och telestationen vid Vållered.  När jobbet blir helt klart hänger på när Sveaskog ger klartecken för ledningsdragningen på de avsnitt som berör bolagets mark.

Det är själva huvudledningen som nu kommer på plats. Samtidigt med den läggs också rör för det lokala fibernätet. Någon tidpunkt för byggstart av lokalnätet finns dock fortfarande inte. Om man ser till utbyggnadshastigheten i närområdet torde det dröja ett par år.

– Dragningen från Böne och hit till Kölingared har gått utan problem, med ett undantag, säger Jim jacobsson, Dals-Ed, när vi träffar honom i grävmaskinen vid Vållered.
Undantaget är ett par avsnitt, vid Ingared och Brona, där kabeln skall läggas på Sveaskogs mark.
– Av vilket skäl vet jag inte, men vi har inte lyckats få åtkomst till marken. Om inte detta löses inom de närmaste dagarna får vi lämna halvfärdigt, konstaterar han.
Lösning i sikte
-Det är alltid tråkigt när det inte ”flyter på”, säger Hans Andersson, ansvarig för fiberutbyggnaden i Ulricehamns Energi AB.  Vi har haft upprepade kontakter med Sveaskog men först nu har vi fått till en lösning. Jag räknar med att i veckan få deras påskrift och därmed skall projektet komma i mål utan ytterligare tidsförskjutning.
På frågan om när lokalnätet blir aktuellt svarar han:
-Någon tidsplan har vi inte ännu. Det styrs till viss del av om och hur mycket pengar vi kan få från landsbygdsprogrammet (Jordbruksverket), om andra aktörer är inne och bygger elledningar där vi lägga med vårt nät osv. Klart är att vi under 2017 kommer att ansluta fastigheterna i Böne, Knätte. Om det finns utrymme för mer under det året vet vi senast i januari.

fiberdragning-nov-16

I förra veckan matade Thomas Gustafsson, Åmål, in fiberkabeln mellan Böne och Kölingared. Så långt det fanns rör i marken vill säga. Efter Ingared, vid gränsen mot Sveaskog, tog det stopp.