månadsarkiv: maj 2024

Inga Josefsson – till minne

Inga Josefsson, Ulricehamn, ”Inga på Udden”, avled den 3 maj, efter en kort tids sjukdom. Hon blev 89 år och sörjes närmast av systern Anna och brodern Gösta med familjer.

Inga föddes på Udden, Kölingared, den 26 juli 1934. Sitt första jobb, hembiträde hos herrskapet Stina och Birger Johansson på Årås säteri, fick hon direkt efter skolan. Efter några år på Årås flyttade hon till Ulricehamn där den blomstrande konfektionsindustrin sög upp nästan alla flinka kvinnor. Här träffade hon Karl-Erik Josefsson från Högaberg, Liared. 1956 gifte de sig och bosatte sig i en hyreslägenhet på Malmgrensgatan. Karl-Erik blev med åren en välkänd bilhandlare i staden och Inga fortsatte sitt arbete som sömmerska tills textilkrisen satte stopp för huvudparten av företagen, så också för Timmele konfektion där Inga var anställd under många år. Sista åren före pensioneringen fick hon sk. beredskapsarbete som tidningsuppläsare vid sjukhemmet/äldreboendet Sjögunnarsbo. En syssla som rönte stor uppskattning bland de berörda.

Trots alla år i staden stod Kölingared och födelsegården Udden henne varmt om hjärtat. Hon var en flitig medlem i hembygdsföreningen och var en närmast självskriven deltagare vid föreningens olika sammankomster. Efter maken Karl.Eriks död 2014 kom hon ofta tillsammans med sin äldre syster Anna och lillebror Gösta. Hembygdsintresset flöt väl samman med intresset för släktforskning. Hon lärde sig tidigt grunderna i släktforskning och var väl hemmastadd med de mikrofilmade kyrkböckerna. Under många år var hon engagerad som sekreterare i styrelsen för Ulricehamnsbygdens forskarklubb. En vänfast och engagerad hembygds- och forskarvän har lämnat oss – vi minns Inga med tacksamhet och värme.
/Sven-Olov Larsson

 

Lars Johansson, Askåsen – minnesord

Lars, ”Lasse”, Johansson, Askåsen har hastigt avlidit i sitt hem. Han sörjes närmast av makan Elisbeth samt barnen Emil, Emma och Rasmus med familjer. Lasse blev nästan 70 år.

 

 

 

 

 

 

 

 

Lasse föddes på Askåsen, Kölingared, den 10 augusti 1954.  I unga år flyttade han med föräldrarna till Mullsjö där han tillbringade sina ungdomsår. När arbetslivet tog vid fick han efter några år i industrin anställning som vaktmästare hos kommunen och var kvar där tills pensionen, de sista åren som vaktmästare på skolan.
I slutet av 1980-talet flyttade Lars och Elisabeth ut till Kölingared.  Askåsen,  gården med den vida utsikten över sjön Brängen, var sedan dess deras fasta punkt. För Lasse löpte livet på som ”månskensbonde”;  Först det dagliga jobbet i Mullsjö, sedan fritiden hemma på Askåsen där samvaron med  familjen och omvårdnaden av djuren och gården fyllde dagarna. Skogen, jakt och fiske, ja allt som hörde till naturen var hans stora intresse. Fågelintresset var stort och Storlommen nere på Brängen höll han järnkoll på.
Lars var en genuin kölingaredsbo, vänlig, hjälpsam, alltid beredd med en hjälpande hand när så behövdes. Lars var även en föreningsmänniska; Gölens vägförening, Kölingareds Byalag och Brängens fiskevårdsförening är några av de sammanslutningar där han ingått i styrelsen. Tankarna går till hans nära och kära, vi delar alla sorgen och saknaden efter Lasse, men minns med glädje den tid vi fick tillsammans.
Kölingareds byalag
/Mats Johansson
Sjöryd