Verksamhetsplan 2017

solros

Tid                       Aktivitet
Påskafton           Påskeld vid centrumplatsen
Våren                   Fixardag på centrumplatsen samt Varpaledsbadet
Sommaren         Loppmarknad på Årås, öppnas på Mors Dag,
Sommaren         Tipspromenader på Årås,
4 juli                    Kölingaredsdagen
Juni-Augusti       Varpaledsbadet sköts av byalaget
Hela året            Kölingareds nyheter, utgivning 3 nummer.
Hela året            www.kolingared.se, fortlöpande info om nyheter och händelser
Hela året            Turistinformation, Vandringsleden
Hela året            Stödja arbetet med det lokala fibernätet 
Hela året            Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice

 

————————————————————————————————

Varpaledsbadet:
Byalaget svarar för Gräsklippning underhåll och tillsyn under hela badsäsongen.           

Vildmarksleden:
Fortlöpande tillsyn och underhåll.  (Vildmarksledsgruppen).

Centrumplatsen:
Gräsklippning, övrig skötsel (skräpplockning) ansvarig rote:
V 21, (22-28 maj): Ingared
V 22-23, (29 maj-11 juni): Tåhult
V 24-25, (12-25 juni): Österbo
V 26-27, (26 juni-9 juli): Kölingsholm
V 28-29, (10-23 juli): Stensered
V 30-31, (24 juli-6 aug): Ingared
V 32-33, (7-20 aug): Tåhult
V 34-35, (21-3 sept): Kölingsholm

Kölingareds Nyheter utkommer, mars, juni och november.

www.kolingared.se Byalagets hemsida uppdateras kontinuerligt.

Övriga aktiviteter;
Fiber i Kölingared – stödja arbetet med förverkligandet av ett fibernät i socknen.
”Trycka på” Trafikverket för upprustning av vägarna, bl.a: Kyrkan – Tåhult. Stensered – Årås.