månadsarkiv: mars 2014

Fisket i Lönnern lockar många

Fiskekortsförsäljningen i Lönnerns fiskevårdsområde drog under fjolåret in 72 000 kronor. Tillgången på huggvilliga fiskar är god. I fiskeligan noterades tyngsta abborren 1,2 kilo och största gösen 7,2 kilo.

Det här framkom när föreningen höll sitt årsmöte i Årås kvarn med ett 20-tal medlemmar närvarande och med Gösta Isaksson som ordförande för mötet. Föreningen fortsätter sitt arbete med att skapa trivsel runt sjön. Nya rastbord har placerats ut och nya informationsskyltar skall göra det lättare för besökarna. Satsningen på försäljningen av fiskekort via Internet är uppskattad och ökar för varje år. Främst är det köparna av dagskort som anammat det nya systemet.

Den fortsatta utvecklingen av fisket diskuterades. Som grund behövs en fiskevårdsplan menade styrelsen, som fick med sig stämman på en sådan satsning. Verksamhetsplanens förslag på inplantering av mer gös får därmed vänta i avvaktan på kommande inventeringar och provfiske. Utdelning till vattenägarna blir tidigast nästa år. Den traditionella gösnatten återkommer dock som vanligt första fredagen i juli.
Kvinnor i topp
Till ordförande omvaldes Lena Molander, Gamlegården, Böne. Omval blev det även av styrelseledamöterna Gunnar Samuelsson, Vårkumla, Malena Klasson och Björn Klasson, båda Ingared,  samt Jan Filipsson, Fivlered. 
Som suppleant nyvaldes Jan Stålkrantz, Ulricehamn.
Revisorer: Karl-Otto Björling och Bo Melkersson. Med Eva Claesson och Bengt-Arne Andersson som ersättare.
Valberedning: Karl-Erik Larsson, Böne, sammankallande. Gösta Johansson, Fivlered och Gösta Isaksson, Ekekulla, Kölingared.

Fiske är ofta en manlig sysselsättning, men i ledningen för Lönerns Fiske är kvinnorna främst: Ordförande; Lena Molander, sekreterare; Malena Klasson och kassör; Inga-Lill Abrahamsson. Övriga styrelseledamöter; Gunnar Samuelsson, Björn Klasson, Jan Filipsson, Jens Böhn och Lars Olsson. Suppleanter; Toby Öberg och Jan Stålkrantz.

Stort intresse för fiber

Det blev god uppslutning när Byalaget i söndags inbjöd till informationsmöte om ”Fiber i Kölingared”. Ett 40-tal personer fanns på plats i Årås kvarn, ett 30-tal anmälde direkt sitt intresse

Mötet inleddes med en bred information om utvecklingen inom bredbandsområdet. Den ”eviga” frågan om fast fiber kontra mobilt bredband belystes. De deltagande ”experterna” menade att en utbyggnad av mobilnätet är både bra och nödvändig men det kommer inte kan ersätta behovet av en fast nätuppkoppling. Göran Andersson från Roasjö berättade om erfarenheterna från deras utbyggnad av ett fibernät och Dag Lagnerö redovisade den förstudie för ett fibernät i Kölingared som Byalaget genomfört.

Förstudien utmynnade i ett förslag om bildandet av en fiberekonomisk förening. Som sammanhållande länk i det arbetet har byalaget utsett Ingrid Isaksson, Torpa.
Grannsocknarna Böne och Knätte har nyligen beslutet att bilda en fiberförening, Östra Redvägs fiber. På mötet kom också frågan om Kölingared skulle ansluta till den, eller bilda en egen förening. ”Vi håller öppet. Om ni vill ansluta till oss är ni välkomna”, sade föreningens ordförande Per Sundqvist, Böne.

Diskussionen landade i att en arbetsgrupp tillsattes. Den skall till nästa möte komma med förslag på hur  arbetet skall drivas vidare. Alternativt förslag på stadgar och ledamöter till en styrelsen för Kölingareds fiber ekonomisk förening, eller anslutning till Östra Redvägs fiber. Gruppen består av Ingrid Isaksson, Torpa (sammankallande),  Gösta Knutsson, Udden, David Ekengren och Sophia Indrikson, Tången,  Mikael Hallgren, Nygård, Joakim Karlsson, Hjälmen samt Mats Johansson, Sjöryd.

-Vi behöver komma igång ganska snabbt så jag räknar med att vi kommer att kalla till ett medlemsmöte före påsk, sammanfattade Ingrid Isaksson.

Protokoll – årsmötet

Protokoll, med bilagor, från årsmötet finns under Byalaget/protokoll.
När det är läst glöm inte att notera söndag 16 mars 16.00;  Informations/startmöte om Fibernät i Årås kvarn.