månadsarkiv: mars 2015

Hembygdsföreningen startar kaninprojekt

Hembygdsforeningen styrelse -15

En del av styrelsen för Kölingareds hembygdsförening. Från vänster; Ing-Mari Sjöberg, Katarina Bladh, Ingrid Jacov, Jill Hedgren, Lena Lagnerö samt ordföranden Lars Wiktorsson.  Med i styrelsen men inte på bild är även Nicklas Bladh.

Ett 30-tal medlemmar mötte upp när Hembygdsföreningen nyligen höll   årsmöte. Lars Wiktorsson omvaldes som ordförande. Prästen Bengt-Åke Öhgren från Ottravad berättade och visade vackra naturbilder från Svalbard. Årets nyhet är ett kaninprojekt.
Föreningens verksamhet följde under året invanda spår med bland annat nationaldagsfirande, bilrally, grilleftermiddag, kyrkslåtter, brödbakardag och husförhör. Genomgående välbesökta arrangemang.

 Eldstäderna i hembygdsgården har rustat upp för att fylla brandmyndigheternas krav.  Den investeringen var också största enskilda orsaken till att verksamheten gick back med drygt 9 000 kronor. Föreningen står fortfarande på en stabil ekonomisk grund, behållningen vid årsskiftet var 108 859 kronor.
 Beslutades att styrelsen i fortsättningen skall bestå av sex ordinarie ledamöter plus ordföranden, samt två suppleanter. Avgående Katarina Bladh och Lena Lagnerö omvaldes. Jill Hedgren nyvaldes, samtliga på två år.
Suppleanter; Fredrik Krause och Monica Spjuth.

Verksamhetsplanen för 2015 innehåller som vanligt en rad aktiviteter. Årets bilrally, signerat Peder Claesson, genomförs i samarbete med Knätte hembygdsförening.
Nytt för året är ett sommarprojekt för barn som går ut på att de får lära sig att ta hand om en kanin. Ledare för detta är Jill Hedgren, Flårekulla. Det hela startar den 18 april då man gemensamt bygger var sin kaninbur.  Mer information via Jill på tel. 0515-911 20, eller 076-338 04 23.

Egon Karlsson – till Minne

Egon Karlsson, Sörudden,  Egon Karlsson
har avlidit i en ålder av 93 år. Hans närmaste är sonen Svante och tre barnbarn med familjer.

Egon föddes på gården Sörudden. Han gick i Hallens skola och i fortsättningsskola med inriktning på träslöjd hos den legendariske folkskolläraren Oscar Lidén.

Egons far hade köpt Sörudden 1917 och Egon tillsammans med hustrun Gunvor tog över gården 1948. Han bedrev jordbruket på klassiskt ekologiskt sätt. Han producerade sitt eget hö och gödslade åkrarna med naturgödsel. Sommargästernas barn fick sitta högst upp på hölasset, ett numera försvunnet nöje.
 Vid sidan av gårdens skötsel var Egon under tjugo år fram till sin pensionering kyrkvaktmästare i Kölingared och han hade god kännedom om alla kölingaredsbor som var begravda på kyrkogården. Egon tyckte det var roligt att berätta om dem för besökare utifrån.
Startade Hembygdsföreningen
 Under hela sitt liv var Egon intresserad av hembygden. 1978 var han med om att bilda Kölingareds Hembygdsförening och han blev dess förste ordförande. Han tog initiativet till en omfattande torpinventering och det är hans förtjänst att torpen nu är markerade med stolpar försedda med informationsskylt.
 När jag besökte min hemsocken träffade jag ofta på Egon som stannat med sin moped vid någon vägsten vars bokstäver behövde fyllas i med ny färg.
 Ett intresse Egon hade på äldre dar var att besöka auktioner och loppmarknader och leta efter kuriosa. Själv har jag fått överta en bok av skalden Wilhelm von Braun född i Kölingared. Boken var utgiven i Chicago 1909 och hade så småningom hamnat hos Egon.
 Egon var 14 år äldre än jag och en person som man gärna tydde sig till. Han var intresserad av idrott och uppmuntrade min bror och mig att träna friidrott. Han försåg oss med en stav så att vi skulle kunna hoppa högt. Egons intresse för idrott följde honom livet ut. Under sina sista år på Parkgården i Dalum missade han inte gärna något idrottsevenemang på TV. Dagarna före sin bortgång kunde han glädja sig åt svenska framgångar i skid-VM i Falun.
 Egon hade alltid en åsikt och många gånger gick den stick i stäv med andras. Därför var det alltid intressant att diskutera med Egon. Han var ingen dussinmänniska.
 Vi i Kölingareds hembygdsförening kommer att minnas Egon med tacksamhet och minnas hans insatser för föreningen.
  Peder Claesson, f d ordförande i Kölingareds Hembygdsförening

Välbesökt årsmöte hos Årås kvarn

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn höll i söndags (1 mars)  årsmöte. Ett 50-tal medlemmar fanns på plats.

Under ordförandeskap av Alf Gustavsson, Härna, genomfördes förhandlingarna snabbt och lätt.
 Verksamhetsberättelsen visade på 308 medlemmar. Under året har en mängd aktiviteter genomförts, vissa mycket välbesökta andra mindre. Beläggningen på vandrarhemmet och uthyrningen av kvarnen har varit god. Arbetet med upprustning av säteribyggnaderna och parken har fortsatt i den takt ekonomin tillåtit. Verksamheten gav under året ett överskott 144 000 kronor, före avskrivningar.
Styrelseval
 Ny ordinarie ledamot blev Hanna Grundberg, Kölingared, som efterträder avgående Barbro Andersson, Kölingared.
 Jens Böhn omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
 Till ledamöter på 2 år omvaldes Jan Holm, Aira Eriksson och Gösta Isaksson.
  Suppleanter (mandattid ett år), Thomas Sandahl, Hössna  omval. Nya suppleanter blev;  Anna-Karin Boo, Jan Stålkrantz och Emelie Nyreröd-Sandahl.  De tidigare suppleanterna Sara Holmberg, Liared och Lars Ohlsson, Lönnarp, lämnade styrelsen.

Styrelsen för 2015 består alltså av:
Jens Böhn ordförande.
Ledamöter: Jan Holm, Gösta Isaksson, Aira Eriksson, Hanna Gundberg, Arne Johansson, Ingvor Carlander samt Håkan Hammarsand.
Suppleanter: Thomas Sandahl, Anna-Karin Boo, Jan Stålkrantz samt Emelie Nyeröd-Sandahl.

Till revisorer omvaldes, ordinarie,Malena Klasson och Hasse Lindgren
samt suppleanter Britta Folkesson och Jan Forsman.
Valberedning: Britt-Marie Melander, lämnade sitt uppdrag efter tre år.  Inför nästa årsmöte är  Annette Holmberg sammankallande. Mats Johansson samt nyvalde Lars Johansson, ledamöter.
Verksamhetsplan/Program 2015 föredrogs av föreningens sekreterare Jan Holm. (Återfinns under Årås kvarn). Meddelades att vårtalare vid Valborg blir tidigare kommunchefen Karl Erik Claesson. Budgeten 2015, föredrogs av kassören, Gösta Isaksson, Verksamhetsplan och budget godkändes.
Fotosafari
Efter fikapaus där alla bjöds på kaffe och semla tog Jan Holm med deltagarna på en fotosafari, baserad på hans och hustrun Ragnhilds resa i Sydamerika. Den fantastiska resan gick genom Argentina, Uruguay samt Chile och med avstickare till Påskön (Chile) och Galapagosöarna (Ecuador).
Bildspelet innehöll allt från vyer, naturfenomen, växtrike, djurliv, byggnadskonst, berömda sevärdheter, människor, mat o dryck, nöjesliv mm.
                                                                              Text och foto: Torbjörn Kjellin

Aras styrelse 2015

Del av styrelsen för Årås kvarn: Sittande från v. Aira Eriksson, Jens Böhn, Hanna Grundberg, Arne Johansson.
Stående; Håkan Hammarsand, Jan Holm, Gösta Isaksson samt nyvalde suppleanten Jan Stålkrantz.

Aras årsmöte 2015

Avgående styrelseledamoten Basrbro Andersson, avtackades för sina insatser av ordföranden Jens Böhn.