Välbesökt årsmöte hos Årås kvarn

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn höll i söndags (1 mars)  årsmöte. Ett 50-tal medlemmar fanns på plats.

Under ordförandeskap av Alf Gustavsson, Härna, genomfördes förhandlingarna snabbt och lätt.
 Verksamhetsberättelsen visade på 308 medlemmar. Under året har en mängd aktiviteter genomförts, vissa mycket välbesökta andra mindre. Beläggningen på vandrarhemmet och uthyrningen av kvarnen har varit god. Arbetet med upprustning av säteribyggnaderna och parken har fortsatt i den takt ekonomin tillåtit. Verksamheten gav under året ett överskott 144 000 kronor, före avskrivningar.
Styrelseval
 Ny ordinarie ledamot blev Hanna Grundberg, Kölingared, som efterträder avgående Barbro Andersson, Kölingared.
 Jens Böhn omvaldes till ordförande för ytterligare ett år.
 Till ledamöter på 2 år omvaldes Jan Holm, Aira Eriksson och Gösta Isaksson.
  Suppleanter (mandattid ett år), Thomas Sandahl, Hössna  omval. Nya suppleanter blev;  Anna-Karin Boo, Jan Stålkrantz och Emelie Nyreröd-Sandahl.  De tidigare suppleanterna Sara Holmberg, Liared och Lars Ohlsson, Lönnarp, lämnade styrelsen.

Styrelsen för 2015 består alltså av:
Jens Böhn ordförande.
Ledamöter: Jan Holm, Gösta Isaksson, Aira Eriksson, Hanna Gundberg, Arne Johansson, Ingvor Carlander samt Håkan Hammarsand.
Suppleanter: Thomas Sandahl, Anna-Karin Boo, Jan Stålkrantz samt Emelie Nyeröd-Sandahl.

Till revisorer omvaldes, ordinarie,Malena Klasson och Hasse Lindgren
samt suppleanter Britta Folkesson och Jan Forsman.
Valberedning: Britt-Marie Melander, lämnade sitt uppdrag efter tre år.  Inför nästa årsmöte är  Annette Holmberg sammankallande. Mats Johansson samt nyvalde Lars Johansson, ledamöter.
Verksamhetsplan/Program 2015 föredrogs av föreningens sekreterare Jan Holm. (Återfinns under Årås kvarn). Meddelades att vårtalare vid Valborg blir tidigare kommunchefen Karl Erik Claesson. Budgeten 2015, föredrogs av kassören, Gösta Isaksson, Verksamhetsplan och budget godkändes.
Fotosafari
Efter fikapaus där alla bjöds på kaffe och semla tog Jan Holm med deltagarna på en fotosafari, baserad på hans och hustrun Ragnhilds resa i Sydamerika. Den fantastiska resan gick genom Argentina, Uruguay samt Chile och med avstickare till Påskön (Chile) och Galapagosöarna (Ecuador).
Bildspelet innehöll allt från vyer, naturfenomen, växtrike, djurliv, byggnadskonst, berömda sevärdheter, människor, mat o dryck, nöjesliv mm.
                                                                              Text och foto: Torbjörn Kjellin

Aras styrelse 2015

Del av styrelsen för Årås kvarn: Sittande från v. Aira Eriksson, Jens Böhn, Hanna Grundberg, Arne Johansson.
Stående; Håkan Hammarsand, Jan Holm, Gösta Isaksson samt nyvalde suppleanten Jan Stålkrantz.

Aras årsmöte 2015

Avgående styrelseledamoten Basrbro Andersson, avtackades för sina insatser av ordföranden Jens Böhn.