Årås kvarn – ny hemsida

Årås kvarn, bygdens livaktiga bygdegårdsförening, har skaffat sig en ny hemsida med mängder av information om föreningens verksamhet. Kolla! Adressen till denna är: www.araskvarn.se