Byalagets Tipspromenad

Söndagens (7 juli) tipspromenad vid Årås kvarn samlade 45 deltagare.

Resultat: 1)  Karl Reiver,  Bodafors, 14 rätt.   2) Gunilla Larsson, Fivlered,13 rätt,  570 cm.
3) Tommy Johansson, Hökerum,  13 rätt, 240 cm.

Rätt rad : x x 2   x 2 2   x 2 1   2 2 1   x 1 2. Skiljefråga 631 cm.
Rätt svar: 1) 16april-15 feb  2) Mr.Walker 3) Kornett,,Althorn ,Bastuba 4) Bayerisch motoren werke 5) Lyon 6) Falkenberg 7) Twitter 8) Madeleine,Therese,Amelie Josephine
9) Mohamed Morsi   10). Enkelbeckasin 11) 1919 12) Mathis   13)Tjekien  14)Nike 15)15 år och körkort