Byggnadsvårdsläger

Även i år inbjuder Årås kvarn, i samarbete med Svenska Byggnadsvårdsföreningen, till Byggnadsvårdsläger (se nedan).  Lägret är en chans för alla i bygden att på hemmaplan få lära mer om olika hantverkstekniker, sånt som man själv kan ha nytta av. Fönster, golvläggning, murning, putsning och färg är ämnen som kommer att behandlas. Deltagarna delas i arbetslag, ca. tre personer i varje, som under ledning av specialister i respektive teknik får utföra olika moment

Handledarna tillhör Sverige eliten i respektive bransch. Ansvarig för fönster är ex. företaget Vindöga i Timmele som ägs och drivs av Jeannette och Pär-Anders Allbäck. Ett företag med rötter i välkända Allbäcks fönsterhantverk.
Trähantverkare Bengt Bygdén, Hova, är välkänd renoverare/byggare som bland annat svarat för restaureringen av många kyrkor och herrgårdar i Västergötland.
För murning, putsning m.m. har föreningen engagerat murar´n i Sandhem, Leif Persson, som vet det mesta  om murning och betongarbete.
Lägrets två sista dagar avslutas med färgtillredning och målning. Ledare för detta är byggnadsantikvarie Ralph Edenheim. Han är bland annat författare till boken, ”Röda hus” samt har ett förflutet som byggnadsansvarig på Skansen i Stockholm. En personlighet som kan sin färghistoria och dessutom inte räds de djärva penseldragen.
Deltagarna i årets läger får bl.a. vara med om att lägga in (nya) gammaldags kilformade golvplank i två av rummen i huvudbyggnaden. Allt från inpassningen av golvstockar, isolering till hopsättningen av de kilformade golvplanken med lösa fjädrar.
Allbäcks visar hur man fixar ”gamla” fönster så att de håller i ytterligare en generation.
Hur många har inte en jordkällare eller annan kallmur som behöver underhållas och fogas? Tekniken för detta får man testa och lära på Årås gamla 1500-talskällare. Även renovering av delar i en putsad fasad och trappa där det lossnat någon del ingår. Som avslutning drar Edenheim igång en målarskola med tillredning av oljefärg och kokningen av rödfärg….
Med andra ord är det några matnyttiga dagar som väntar. Den som inte har möjlighet vara med hela tiden kan välja de dagar som passar (prata och bestäm med Gösta Isaksson,
tel. 070-330 07 85). Förutom de praktiska övningarna så ingår några föreläsningar samt studiebesök till intressanta byggnader. Föreningen räknar med att ”lokala deltagare” bor hemma och endast betalar  för maten, ca 100 kr per dag. Tag chansen!

Scan