Glimtar från 2015

Året 2016 ligger framför. Ett nytt år som kommer att fyllas med spännande händelser, hårt arbete och glädje över gemensamma insatser för bygdens utveckling. Innan ”vardagen” tar vid kommer här en liten tillbakablick på 2015.
2015 3


Trettondagen, 6 januari, inbjöd kyrkan till sin traditionella familjegudstjänst. Som vanligt avslutades den med tårtkalas och dans kring granen i församlingshemmet. Flera barnfamiljer deltog.

Parkröjning

Under februari röjdes en del av den delvis igenväxta parken vid Årås. Arne Hvit och Bror Johansson samlade ihop högvis med röjningsvirke och öppnade upp parken.

Årsmöte 2 -15

22 februari höll Byalaget årsmöte.  Dag Lagnerö och Rolf Sjöberg, bilden, lämnade styrelsen. Nya ledamöter blev; Gösta Knutsson och Fredrik Krause.
Aras årsmöte 2015

Bygdegårdsföreningen Årås kvarn hade sitt årsmöte den 1 mars.  Barbro Andersson, Matsaruder, lämnade styrelsen och avtackades av ordföranden Jens Böhn. Ny ledamot blev av Hanna Gundberg, Jeriko. Nya suppleanter blev; Anna-Karin Boo, Jan Ståhlkrantz samt Emelie Nyeröd-Sandahl. De tidigare suppleanterna Sara Holmberg och Lars Ohlsson lämnade styrelsen.
Hembygdsforeningen styrelse -15

22 mars samlade Hembygdsföreningen sina medlemmar till årsmöte. Styrelsen utökades med en ledamot – Jill Hedgren, Flårekulla. Här ses en del av styrelsen. Från vänster; Ing-Mari Sjöberg, Katarina Bladh, Ingrid Jacov, Jill Hedgren, Lena Lagnerö samt ordföranden Lars Wiktorsson.
gbg symfoni

28 mars gästade en grupp ur Göteborgssymfonikerna Årås kvar och bjöd på en uppskattad musikeftermiddag.

Påskafton, 4 april, arrangerade Byalagets (centrumrote) sedvanlig påskeld vi Centrumplatsen. Ett 60-tal personer värmde sig vid brasan och njöt av det avslutande fyrverkeriet.
2015 5

April avslutades med traditionellt valborgsfirande vid Årås kvarn. Tidigare kommunchefen Karl-Erik Claesson höll högtidstalet.
2015 6

 Mors Dag, 31 maj, öppnade Byalagets loppmarknad i Smedjan på Årås. Den var sedan öppen varje söndag till augusti.   Loppmarknaden, inklusive bingo och tipspromenader, gav ett tillskott  till byalagets kassa på cirka 14 000 kronor.
2015 4

6 juni, nationaldagen, firades vid Hembygdsgården. Flaggan hissas av Lars Viktorsson under trumpetfanfar av Bernt Enghardt. Bo Gunnehill står redo att hålla högtidstalet.
2015 7

Hembygdsföreningens Familjerally, 13 juni, gick i år över Hössna och Knätte. Här är Gösta Knutsson vid kontrollstation Kronogården i Knätte där Göran Efraimsson är kontrollant och ställer frägor. Peder Claesson svarade som vanligt för planeringen av arrangemanget.
Fönsterhantverk 1

I Årås kvarn samlades under 10 dagar i juni ett 10-tal byggnadsintresserade till årets byggnadsvårdsläger. Fönsterreparationer, murning och putsning, färgtillredning och golvläggning stod bland annat på programmet.
Usa besök

13 ättlingar till Kölingaredsbor, som i slutet av 1800-talet utvandrade till USA, deltog vid midsommartid i en särskild ”Homecoming week” med Årås kvarn som värd. Ett uppskattat arrangemang som ett antal nyfunna släktingar på båda sidor Atlanten.
2015 8

Under fyra lördagskvällar i juli arrangerade kyrkan ”musik i helgsmål”.  Som vanligt bjöd man på ett varierat program med olika sång- och musikartister. Bilden är från en övning med Kölingareds JULI-kör, som medverkade den 4 juli 2015. Kantor Gullan Merhamre, vid pianot, leder kören.
Gös 2015

Lönnerns Fiske lockade drygt 100-talet deltagare till sin ”Gösnatt” den 3 juli. Den största gösen, 7,52 kilo, fångades av David Örn, från Nöre i Timmele,
Kölingaredsdagen -15

Kölingaredsdagen – den dag då alla i bygden samlas till en avkopplande fest – anordnades i år i Matsaruderna med Tåhults rote som arrangör.
2015 jazz

30 juli anordnade Bygdegårdsföreningen Årås kvarn och Skaraborgs Herefordklubb sin sedvanliga jazzkonsert med New Orleans Heat.
Grillkväll hembygdsgården 005

1 augusti hölls den numera sedvanliga Grillfesten vid Hembygdsgården. Ett 70-tal personer deltog och lät sig väl smaka av läckerheterna från grillen.
2015 veterandag

2 augusti samlades ”glidarna” vid Årås kvarn till den traditionella Veteranfordonsdagen. Mängder av fordon och besökare, succé sammanfattade arrangörerna.
2015 1

5 september ordnades en ”vandringsfestival” på olika platser i Sjuhärad. I Ulricehamns kommun stod byalaget och Årås kvarn som arrangör.  Vädret var ”sådär” men ett personer vandrade Vilmarksleden under dagen. Bilden; Inga-Britt Kjellin var en av dem som deltog i arrangemanget och passerar här Conny Jansson och Iris Genborg från Kroken i Timmele, som tagit en härlig kaffepaus i sin vandring.
Åråsdagen 009

 Åråsdagen. 25 oktober bjöd bygdegårdsföreningen in till visning av Årås. I herrgården gestaltade ett antal föreningsmedlemmar olika händelser ur säteriets historia. Publiktillströmningen blev över förväntan och det blev stundtals ”packat” i passagen mellan rummen i huset.  Alla barn fick tillverka hallowenlyktor och dessutom delta i en spökvandring.
Husförhör -15 004

23 oktober. Hembygdsföreningen samlade ett 30-tal deltagare till ”Husförhör” i Hembygdsgården.
2015 2

Årås kvarn, med Myram Bokowski som organisatör ordnade den 8 november en välmatad och välbesökt julmarknad i kvarnen.  Kyrkliga syföreningen hade en tombola igång en stor mängd vinster, i huvudsak egna handarbeten, lottades ut. Monika Spjuth vid tombolan. Arne Johansson skapar julstämning med dragspelet. Myram Bukowski poserar inför Borås Tidnings fotograf.
konsert kölingareds kyrka 003

Kölingareds kyrka bjöd på the Beatles-musical den 22 november. Annica Persson, kantor i Åsundens församling, med kören BASALT stod för ett arrangemang av hög klass.
(text och bilder: Torbjörn Kjellin, Sven-Olov Larsson m.fl)

Detta var ett axplock från 2015. Därutöver ordnades gökotta, gammaldans, musikcafé, julnattsgudstjänst, brödbakardag, svampexkursion syföreningsauktion m.m. Så visst händer det åtskilligt i vår del av världen. För att allt detta skall fungera krävs mängder med ideella arbetstimmar, dessutom skall Centrumplatsen, Varpaledsbadet, Vildmarksleden. Hembygdsgården, Årås kvarn, kyrkan och församlingshemet hållas i skick. Ett stort tack  till alla och envar som på olika sätt gör Kölingared till en aktiv bygd!

Planeringen inför 2016 är i full gång.  Byalagets nästa arrangemang blir årsmötet den 29 februari, Välkommen!