Hembygdsföreningen höll årsmöte i luftigt miljö

Foto: Torbjörn Kjellin

Coronaepidemin förändrade i år helt förutsättningarna för hembygdsföreningens årsmöte. I stället för sista söndagen i mars genomfördes det nu på Norges nationaldag, 17 maj.

Folkhälsomyndighetens uppmaning om fysiskt avstånd mellan deltagarna vid olika möten följdes nogsamt. Därtill drog en frisk och kylig vind genom arenan vid Årås kvarn där de 20-talet årsmötesdeltagarna satt väl utspridda.
Föreningens ordförande Katarina Bladh redovisade fjolårets verksamhet och konstaterade bland annat att föreningens återupptagit den traditionella bakdagen. Ett nytt inslag var ”Antikrundan” som lockade många besökare till hembygdsgården. De traditionella aktiviteterna som nationaldagsfirande, grillfest, husförhör m.m. samlade som vanligt många intresserade. Ekonomiskt gav verksamheten ett överskott på drygt 2 000 kronor. Det egna kapitalet vid årsslutet uppgick till 111 000 kronor.
Styrelseval
Till ordförande för 2020 omvaldes Katarina Bladh. Som ledamöter för två år omvaldes: Nicklas Bladh, Vråna och Lars Johansson, Torpa. Nyvaldes; Anders Engström, Skogsborg.
Suppleanter; Rolf Kleinhans Bukowski, omval. Ingrid Jakov och Elina Reiver, nyvald.
(I styrelsen ingår som ordinarie ledamöter även Gösta Knutsson och Li Nordstrand båda med ett år kvar av sin mandattid).
Till revisorer omvaldes Bernth Enghardt och Lars Viktorsson med Mikael Hallgren som ersättare. Valberedning; Britt-Marie Melander (sammankallande) och Mona-Lis Knutsson.