Li slutar – Ida och AnnaGulla nya värdinnor för Årås kvarn

 

Årås kvarn och vandrarhem har fått ny värdinnor. Det är Ida Brogren och AnnaGulla Eggertsdottir som i fortsättningen kommer att dela på uppdraget som ansvariga för verksamheten.
Skiftet på värdinneposten skedde i samband med ÅA-lagets traditionella arbetsförmiddag (28 juli). Ordföranden Jens Böhn framförde föreningens tack till Li Nordstrand för hennes insatser och hälsade Ida och AnnaGulla välkomna.
Li Nordstrand flankerad av (till v.) AnnaGulla Eggertsdottir och Ida Brogren.