Tipspromenad vid Årås 14 juli

Byalags tipspromenad vid Årås Kvarn 14 juli 2013 samlade 43 deltagare.
Rätt rad: X1X 22X 12X 21X 11X
Rätt svar: Lennart Hellsing, vals, tretakt, samba, Brasilien, 1980-talet,
Lilie Persson, 16000, Italien, Lyon, Bastiljen, Marianne, stående blå vit röd,
Mathis, Orleans.
Skiljefråga: Flaggan är 780 dm2
Vinnare: 15 (540) Torbjörn Kjellin, 14 (528) Magnus Cederqvist,
14 (300) Denny Larsson.