Valborgselden värmde vid Årås kvarn

Ett 60-tal personer hälsade våren välkommen vid Årås kvarns värmande majbrasa.  Aprilkvällen var kall och flertalet hade åter plockat fram vinterkläderna ur garderoben. Förre kommunchefen  Karl-Erik Claesson  höll vårtalet.
När brasan började falna fortsatte firandet i  kvarnkaféet med kaffe och kraftfull allsång ledd av Arne Johansson..
Valborgseld 2015
(Text o. bild Torbjörn Kjellin)