Vandring på Vildmarksleden

Vandra i Sjuhärad, Festival

Leader Sjuhärad driver ett projekt inriktat på vandringsleder ”Vandra i Sjuhärad”. Det handlar om att säkra upp vandringslederna i området så att de håller en bra standard, är korrekt markerade och tillgängliga. Därutöver arbetar man med att skapa en samlad information om var de olika lederna finns osv. En egen hemsida, där utbudet av vandringsleder presenteras, har tagits fram; wwww.vandraisjuharad.se

För att ytterligare slå ett slag för vandring arrangeras under helgen 10-11 maj en vandringsfestival där det kommer att erbjudas ett antal vandringsarrangemang i samtliga sjuhäradskommer. Här, i Ulricehamns kommun, arrangerar Byalaget och Årås kvarn en vandring och tipspromenad på byalagets Vildmarksled. Start mellan kl 10.00 och 12.00 från Årås Kvarn. Tipspromenad på två slingor 4 km och 8,5 km. Berättarstation utmed (långa) vandringen. Serveringen kommer vara öppen till kl.15.00 på kvarncafét i  Årås kvarn.
Vi hoppas nu på vackert väder och att många tar tillfället i akt. Det är vackert uppe på Kohesterberget och ute på Vitamossen. Kom och upplev!
Hälsar Kölingareds Byalag och Bygdegårdsföreningen Årås Kvarn.