Byalaget vårstädade

rojardag

Bildtext: En del av röjarlaget efter avslutat jobb. Från v. Mikael Hallgren, Katarina Bladh, Majlis Johansson, Lars Johansson, Marita Hallgren, Dag Lagnerö, Arne Johansson samt Torbjörn Kjellin

I lördags inbjöd byalaget till en gemensam städförmiddag. Ett 10-tal arbetsvilliga hade hörsammat kallelsen och samlades på morgonen vid Centrumplatsen, där byalagets ordförande Mikael Hallgren fördelade dagens arbetsuppgifter.
 Vid 12-tiden återsamlades en del. Då hade Varpaledsbadet städats och byggnaderna fått ny färg. Centrumplatsen var rensad från ogräs och nykrattad, gräsmattorna slagna och rastborden nyoljade. Flera av sockenskyltarna, vid infartsvägarna till socknen, blänkte i solen sedan de blivit befriade från vinterns smuts och damm.