Stort intresse för fiber

Det blev god uppslutning när Byalaget i söndags inbjöd till informationsmöte om ”Fiber i Kölingared”. Ett 40-tal personer fanns på plats i Årås kvarn, ett 30-tal anmälde direkt sitt intresse

Mötet inleddes med en bred information om utvecklingen inom bredbandsområdet. Den ”eviga” frågan om fast fiber kontra mobilt bredband belystes. De deltagande ”experterna” menade att en utbyggnad av mobilnätet är både bra och nödvändig men det kommer inte kan ersätta behovet av en fast nätuppkoppling. Göran Andersson från Roasjö berättade om erfarenheterna från deras utbyggnad av ett fibernät och Dag Lagnerö redovisade den förstudie för ett fibernät i Kölingared som Byalaget genomfört.

Förstudien utmynnade i ett förslag om bildandet av en fiberekonomisk förening. Som sammanhållande länk i det arbetet har byalaget utsett Ingrid Isaksson, Torpa.
Grannsocknarna Böne och Knätte har nyligen beslutet att bilda en fiberförening, Östra Redvägs fiber. På mötet kom också frågan om Kölingared skulle ansluta till den, eller bilda en egen förening. ”Vi håller öppet. Om ni vill ansluta till oss är ni välkomna”, sade föreningens ordförande Per Sundqvist, Böne.

Diskussionen landade i att en arbetsgrupp tillsattes. Den skall till nästa möte komma med förslag på hur  arbetet skall drivas vidare. Alternativt förslag på stadgar och ledamöter till en styrelsen för Kölingareds fiber ekonomisk förening, eller anslutning till Östra Redvägs fiber. Gruppen består av Ingrid Isaksson, Torpa (sammankallande),  Gösta Knutsson, Udden, David Ekengren och Sophia Indrikson, Tången,  Mikael Hallgren, Nygård, Joakim Karlsson, Hjälmen samt Mats Johansson, Sjöryd.

-Vi behöver komma igång ganska snabbt så jag räknar med att vi kommer att kalla till ett medlemsmöte före påsk, sammanfattade Ingrid Isaksson.