Fisket i Lönnern lockar många

Fiskekortsförsäljningen i Lönnerns fiskevårdsområde drog under fjolåret in 72 000 kronor. Tillgången på huggvilliga fiskar är god. I fiskeligan noterades tyngsta abborren 1,2 kilo och största gösen 7,2 kilo.

Det här framkom när föreningen höll sitt årsmöte i Årås kvarn med ett 20-tal medlemmar närvarande och med Gösta Isaksson som ordförande för mötet. Föreningen fortsätter sitt arbete med att skapa trivsel runt sjön. Nya rastbord har placerats ut och nya informationsskyltar skall göra det lättare för besökarna. Satsningen på försäljningen av fiskekort via Internet är uppskattad och ökar för varje år. Främst är det köparna av dagskort som anammat det nya systemet.

Den fortsatta utvecklingen av fisket diskuterades. Som grund behövs en fiskevårdsplan menade styrelsen, som fick med sig stämman på en sådan satsning. Verksamhetsplanens förslag på inplantering av mer gös får därmed vänta i avvaktan på kommande inventeringar och provfiske. Utdelning till vattenägarna blir tidigast nästa år. Den traditionella gösnatten återkommer dock som vanligt första fredagen i juli.
Kvinnor i topp
Till ordförande omvaldes Lena Molander, Gamlegården, Böne. Omval blev det även av styrelseledamöterna Gunnar Samuelsson, Vårkumla, Malena Klasson och Björn Klasson, båda Ingared,  samt Jan Filipsson, Fivlered. 
Som suppleant nyvaldes Jan Stålkrantz, Ulricehamn.
Revisorer: Karl-Otto Björling och Bo Melkersson. Med Eva Claesson och Bengt-Arne Andersson som ersättare.
Valberedning: Karl-Erik Larsson, Böne, sammankallande. Gösta Johansson, Fivlered och Gösta Isaksson, Ekekulla, Kölingared.

Fiske är ofta en manlig sysselsättning, men i ledningen för Lönerns Fiske är kvinnorna främst: Ordförande; Lena Molander, sekreterare; Malena Klasson och kassör; Inga-Lill Abrahamsson. Övriga styrelseledamöter; Gunnar Samuelsson, Björn Klasson, Jan Filipsson, Jens Böhn och Lars Olsson. Suppleanter; Toby Öberg och Jan Stålkrantz.