Årås-källaren har fått nytt tak

Årås källaren okt. 2013

Under hösten har upprustningen av säteribyggnaderna på Årås tagit ytterligare steg framåt. Bytet av fasadbräderna på södra flygeln blev klart i förra veckan. Då fick också den gamla källaren (bilden) nytt tak.
Under den närmaste veckan skall taket förses med papp och tegel. De tre valven som finns därunder kommer successivt att röjas ur. De gångar son grävlingarna åstadkommit skall tätas osv. De insatser som nu gjorts innebär förhoppningsvis att den gamla medeltida källarens fortbestånd säkrats och förutsättningar skapats för att den på sikt även kan göras tillgänglig för allmänheten.
I huvudbyggnaden fortsätter arbetet med den renovering av vissa rötskadade partier som påbörjades förra hösten. Fortsättningen på detta styrs, som allt annat, av tillgången på medel.