En hedersman är borta

Sigvbard

Till Minne

Sigvard Isaksson, Dalum, har avlidit i en ålder av 83 år. Närmast sörjande är döttrarna Ingrid Isaksson och Isabella Nyberg med familjer.
 Sigvard föddes i Långsered i Knätte och växte upp på Slättås i Dalum och Övre Lida i Liared som nummer två av åtta syskon och fick tidigt delta i gårdens arbete. Efter en kurs på folkhögskolan i Fristad kom han hem fylld av nya idéer och såg till att gården moderniserades och att traktor inköptes.
 Sigvard fick anställning vid Vattenfall som han var trogen under hela sin yrkesverksamhet med undantag av en tid då han sålde symaskiner för Rulles i Ulricehamn.
 1955 gifte sig Sigvard med Sonia Andersson från Torpa i Kölingared. Två år senare flyttade de in i sitt nybyggda hus i Dalum. Sigvard var politiskt aktiv och invaldes först i Redvägs och sedan i Ulricehamns kommunfullmäktige som representant för Socialdemokraterna och var länge lokalombud för Västgöta-Demokraten. Sedermera blev han även landstingsledamot i Älvsborgs län. Sigvard arbetade mycket med att få till stånd företagshälsovård i Ulricehamn.
 När Sigvard blev chef för Vattenfalls Vårgårdaenhet flyttade han och Sonia till Vårgårda. Efter pensioneringen bosatte sig makarna på Sonias föräldragård Torpa, som de övertagit redan 1976. Sigvard skötte skogen på gården på ett miljövänligt sätt. Han planterade lövskog som kontrast till all barrskog i området. Det var alltid inspirerande att följa med Sigvard på Södras exkursioner till olika skogar.
 När Sigvard och Sonia flyttat till Kölingared lade de ned mycket arbete inom bygdegårdsföreningen Årås Kvarn, Hembygdsföreningen och var drivande vid bildandet av Byalaget. Där Sonia, med bistånd av Sigvard, för övrigt var ordförande under många år. Det är Sigvard och Sonias förtjänst att socken nu ståtar med unika välkomstskyltar vid samtliga infartsvägar. De skapade också en ”naturstig” mellan Årås och Torpa. Ett initiativ som successivt utvecklats till dagens vandringsled – Vildmarksleden.
 Sonias bortgång, 2007, tog hårt på Sigvard. Hans yviga kalufs som länge var mörk grånade i allt snabbare takt. Några år bodde han i Ulricehamn innan han flyttade över till Parkgården.
 Vi som hade förmånen att ingå i Sigvards vänkrets kommer alltid att minnas honom som en hedersman vars främsta kännetecken var framåtanda, omtänksamhet och solidaritet.

Peder Claesson, Stensereds skola, Kölingared