Årsmöte med fiber

Den kommande utbyggnaden av fiber/bredband i Kölingared blir den stora punkten på byalagets årsmöte som hålls i Årås kvarn på måndag (29/2) kväll.

Hans Andersson, fiber/bredbands ansvarig hos, kommunala bolaget, Ulricehamns Energi AB medverkar. Han kommer bland annat att informera om det aktuella läget i kommunens fibersatsning. Det arbetet kan delas upp i två grenar. Dels utbyggnaden av ett stamnät som täcker telestationerna i kommunen, dels utbyggnad och anslutning av lokala nät.
Det förstnämnda, stamnätet, är något av nyckeln för de lokala näten. Kostnaden för det projektet delas mellan kommunen och regionen. För Kölingareds del kommer en gren av stamnätet, delen från Böne till Vållered, att bli klar under det här året.
När den insatsen är färdig finns alltså de praktiska förutsättningarna för en utbyggnad och anslutning av ett lokalt nät, som fångar upp fastigheterna i socknen. När detta kan bli återstår att se. Kommer Hans Anderssons besök på måndag att räta ut det frågetecknet?  Klart är att en bred uppslutning på årsmötet hjälper till att sätta tryck på frågan.
En annan avgörande faktor är intresset för fiberanslutning. Redan nu har byalagets fibergrupp samlat in och vidarebefordrat anmälningar från nästa alla fastigheter med året-runt-boende. Nu gäller det att hålla trycket uppe. Klockan 19 på måndag startar mötet. Byalaget bjuder på fika med semla, hälsar ordföranden Mikael Hallgren.