Späckat program för 2016 – men ingen fiber

Ett 30-tal personer mötte upp när byalaget i måndags (29/2) höll sitt årsmöte och klubbade en omfattande verksamhetsplan för 2016. Hans Andersson, Ulricehamns Energi, informerade om bolagets aktuella utbyggnadsplaner för fiber. Någon tidpunkt för byggstart i Kölingared gav han inte.

En ledning, s.k. stamfiber byggs i sommar från Böne till telestationen vid Vållered, berättade han. Därmed finns de fysiska förutsättningarna för anslutning av ett lokalt nät. När detta kan påbörjas är mer ovisst.
-Alla byar vill givetvis att vi startar i år, men det är omöjligt, sade han. Vi tar det här steg för steg- Under 2016 kommer troligen halva området Böne-Knätte att få sin fiber. Här, Kölingared, kanske det kan bli aktuellt under 2017, men jag kan inget lova. Klart är att vi skall täcka in 90 procent av fastigheterna på landsbygden till slutet av 2020. När det blir dags kommer alla fastighetsägare få möjlighet att teckna anslutningsavtal. Anslutningsavgiften är fastställd till
22 700 kr.
Nya ledamöter 
Vid det efterföljande årsmötet omvaldes Mikael Hallgren som ordförande. Mats Johansson, Sjöryd, lämnade styrelsen så även Monica Spjuth.
Som ny ordinarie valdes Tina Linde, Tåhult. Ny suppleant, efter Monica Spjuth, Vråna, blev Mathias Woller, Tumla. Jens Böhn, Kölingsholm, omvaldes som ordinarie i styrelsen. Martin Davidsson, Bengtshemmet, fortsätter som suppleant.
Barbro Andersson, Matsaruder, nyvaldes som revisor på två år. Bernt Enghardt, Brona, har ett år kvar på sin mandattid. Tomas Jacov, Marbohemmet, omvaldes som suppleant.
Valberedare inför nästa årsmöte är Håkan Hammarsand (sammankallande) och Sven-Olov Larsson.
Verksamheten omsatte under året drygt 40 000 kronor, med en vinst på 176 kronor. I kassan finns tillgångar på cirka 190 000 kronor. Av detta är 11 000 kronor reserverade till fiberprojektet. Loppmarknaden med tipspromenader vid Årås gav ett netto på cirka 14 000 kronor. Kölingaredsdagen, som arrangerades av Tåhults rote, inbringade 3 800 kronor.
Verksamhetsplan
Mikael Hallgren presenterade styrelsens förslag till verksamhetsplan. Utöver nedanstående punkter beslutade årsmötet att en revidering/uppdatering av utvecklingsplanen för Kölingared, skall genomföras under året (nuvarande fastställdes vid årsmötet 2009).
. Utgivning av Kölingareds Nyheter, minst tre nummer.
. Påskbrasa vid Centrumplatsen.
. En fixardag på centrumplatsen samt Varpaledsbadet under våren.
. Loppmarknad och Tipspromenad Årås, söndagar under sommaren, start Mors Dag.
. 5 Juli, Kölingaredsdagen i Öaterbo rote.
. Skötsel av Varpaledsbadet, under badsäsongen.
. Ansvara för skötsel och underhåll av Vildmarksleden.
. Arbeta med Fiberprojektet.
. Vara pådrivande beträffande annan samhällsservice.