Kölingared i fokus

Klipp från UT 31 jan

Ulricehamns Tidning publicerade nyligen en intervju med Landsbygdsalliansen ordförande, Tomas Jakov,  se vidstående klipp. I artikeln redovisar han en del av Landsbygdsalliansens framtidsplaner samt lyfter några av de problem som dagligen möter landsbygdens folk. Den dåliga mobiltäckningen, som är vardag i många bygder, får även UT:s reporter känna av.
En positiv sak som Tomas Jakov lyfter fram är Närtrafik Ulricehamn. Kanske en service som inte utnyttjas fullt ut.
Gott att sådant lyfts fram. En korrigering av den allmänna situationen i Kölingared kan dock vara på sin plats. Artikeln ger sken av att alla i socken är över 70 år. Så är det självfallet inte. Medelåldern är 46,7 år. Under senare år har flera unga familjer flyttat in. Med bättre vägar, fungerade mobil och bredband ökar bygdens attraktionskraft. Ungdomligaste roten är Österbo, som ståtar med en medelålder på 41 år.